Klachten_folder

Hoe los ik een klacht op?

Hoe gaat het als er een probleem is? Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Pluryn, dan willen we dat graag weten. Met je klacht kan Pluryn zijn diensten verbeteren. Die klacht kan over van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw, maar ook over je begeleider.

Het beste is om dan eerst over jouw klacht te praten met de betrokken personen. Er is een vertrouwenspersoon die je bij dit gesprek kan ondersteunen. Lost het gesprek de klacht niet op? Of wil je zo’n gesprek niet? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie. De behandeling van een klacht is gratis.

De vertrouwenspersoon ondersteunt je

De vertrouwenspersoon kan jou ondersteunen. Samen zoeken jullie een oplossing voor jouw klacht. Vaak helpt dat al. Lukt het zo niet, dan kan de vertrouwenspersoon je helpen bij het indienen van een klacht. Ook verwanten en voogden kunnen de vertrouwenspersoon benaderen. Ben je 18 jaar of ouder en dus volwassen, dan kun je contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon: tel. 06 - 22 69 08 73, vpcliënten@pluryn.nl.

Heb je een klacht over onvrijwillige zorg op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kan, als jij dit wil, de Wzd-cliëntenvertrouwenspersoon jou hierbij helpen. Deze werkt niet voor Pluryn, maar voor een andere organisatie. Dit is per zorgregio anders. Wil je weten wie dit voor jouw zorgregio is? Kijk dan in de folder ‘Vertrouwenspersoon cliënten’. 

lachten_postbus

Vertrouwenspersoon voor jongeren

Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je telefonisch contact opnemen met de Jeugdstem vertrouwenspersoon van jouw locatie (zie prikbord) of via het algemene nummer van Jeugdstem, tel. 088 - 555 10 00. De vertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de locaties. Sommige locaties werken met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang. Op het prikbord staat of dat bij jou ook zo is. Het nummer van Zorgbelang is 030 - 299 19 70.
Klachten_overleg

De klachtenfunctionaris bemiddelt voor je

Vind je het lastig om over je klacht met de betrokken personen te praten? Dan kun je een gesprek aanvragen met een onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze bemiddelt tussen jou en de betrokken medewerker(s). Je klacht is vertrouwelijk. Samen bekijk je hoe jullie de klacht kunnen oplossen. Is dat geen succes of wil je dat niet? Dan kun je de klachtencommissie benaderen. Op jouw groep weten ze wie de klachtenfunctionaris is. Je kunt de klachtenfunctionaris ook benaderen via klachten@pluryn.nl.
Klachten_laptop

De klachtencommissie behandelt klachten

Als je een klacht indient, dan is deze bij de klachtencommissie in goede handen. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter. Zij behandelen je klacht zeer vertrouwelijk en houden de klacht geheim. De leden van de commissie mogen met jou en met medewerkers van Pluryn praten. De commissie komt met een uitspraak of advies aan Pluryn. Jij hoort dan wat Pluryn met de uitspraak/het advies doet. Alle betrokkenen bij de klacht krijgen daarover bericht. Je kunt de klachtencommissie benaderen via klachten@pluryn.nl.

Heb je klachten over onvrijwillige zorg die valt onder de Wet zorg en dwang? Dan kan een externe commissie die klachten behandelen. Pluryn is hiervoor aangesloten bij de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie vind je op www.kcoz.nl. Ook deze klachten kun je indienen via klachten@pluryn.nl. De klachtenfunctionaris neemt dan contact met je op. En vertelt hoe het verder gaat met je klacht.

Klachten_schrijvend_meisje

Hoe dien je een klacht in?

Online een klacht indienen

Om een klacht in te dienen, schrijf je eerst op waarover je wilt klagen. Vul hiervoor het online klachtenformulier voor cliënten in. Dat is het makkelijkst en het snelst. Voor ouders en wettelijk vertegenwoordigers is er een speciaal online formulier.

Of per post

Je kunt hieronder ook een klachtenformulier downloaden. Of je pakt een formulier dat op je locatie ligt. Na het invullen kun je dat klachtenformulier:

  • in de speciale brievenbus doen voor de klachtenfunctionaris. Deze vind je op de meeste terreinen van Pluryn;
  • in een envelop stoppen en zonder postzegel in een gewone brievenbus van Post.nl doen. Het adres is:
    Klachtenfunctionaris
    Antwoordnummer 98203     
    6500 VA Nijmegen.
  • of mailen aan: klachten@pluryn.nl.

De klachtenfunctionaris bevestigt dat jouw klacht ontvangen is. Je hoort wat de vervolgstappen zijn.