Leven in vrijheid bij Pluryn

Ieder mens heeft recht op vrijheid en veiligheid. Dit recht staat in de Nederlandse Grondwet. Leven in vrijheid is normaal. Voor iedereen. Dus ook voor jongeren en volwassenen met veel hulpvragen. Bij Pluryn heb je dan ook zoveel mogelijk vrijheid. Beperking van vrijheid mag alleen als het onveilig is. Onveilig voor jezelf of voor anderen.

Zelfregie betekent eigen keuzes maken. Pluryn helpt je daarbij

Zelfregie

Pluryn vindt ‘zelf regie’ heel belangrijk. ‘Zelf regie’ betekent: jij maakt beslissingen over je eigen leven. Je hebt een eigen mening. Je bedenkt zelf wat je gaat doen. Je maakt je eigen keuzes. Medewerkers weten dit. Zij helpen je hierbij.

Zelfregie en leven in vrijheid passen bij elkaar. Jij en Pluryn proberen daarom te regelen dat je zoveel mogelijk vrijheid hebt. Je denkt samen na over andere oplossingen.

Je kunt afspraken maken over huisregels, zoals het hebben van een bankpasje

Praat over de regels

Je leeft niet alleen. Daarom zijn er afspraken en regels. De regels van de wet gelden voor iedereen. Maar afspraken en huisregels kun je veranderen. Wil je een afspraak die jou meer vrijheid geeft? Praat er dan over met je begeleiders. Je kunt afspraken maken over bijvoorbeeld:

 • toegang tot internet
 • gebruik van smartphone
 • bezit van een bankpasje
 • op het terrein blijven
 • met je geliefde op één kamer mogen

Wil je meer vrijheid? Jij en Pluryn zoeken samen naar oplossingen. Zo leer je omgaan met vrijheid. Die probeer ruimte heb je nodig.

Pluryn mag alleen vrijheids beperkende afspraken maken als dat nodig is.

Als het echt nodig is...

Soms zijn er afspraken nodig die je vrijheid beperken. Omdat dit bijvoorbeeld veiliger is voor jezelf en voor anderen. Denk aan:

 • de begeleiding stuurt je naar een speciale ruimte
 • de begeleiding beperkt je in je bewegingen, bijvoorbeeld door vasthouden
 • je krijgt medicijnen die je niet wilt
 • je krijgt eten en drinken zonder dat je dat wil

Pluryn mag deze afspraken alleen maken als ze écht nodig zijn. Pluryn spreekt dan met jou af hoe lang deze afspraken gelden. 

Karim-Jazzali--Thomas-Litjens2

Vrijwillig of niet vrijwillig bij Pluryn

Bijna iedereen komt vrijwillig naar Pluryn. Kun je niet zelf vertellen wat je wilt? Dan beslist jouw (wettelijk) vertegenwoordiger. Soms besluit de rechter dat je beter bij een zorgorganisatie kan wonen. Deze 3 zorgwetten zeggen iets over het beperken van vrijheid:

 1. Jeugdwet
 2. Wet zorg en dwang: Wzd
 3. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst: WGBO

Voor al deze wetten geldt: je hebt zoveel mogelijk vrijheid. Behalve als het écht niet anders kan.

LiV_Justin

Over de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt vanaf 1 januari 2020. Een afkorting voor deze wet is Wzd. De wet vervangt de oude Wet Bopz. De Wzd regelt de rechten voor:

 • mensen met een verstandelijke beperking
 • oudere mensen met een psychogeriatrische aandoening.

De wet zegt: afspraken over zorg moeten staan in een zorgplan. Ook bij vrijwillige zorg. De zorg in het zorgplan is de zorg die je moet krijgen. De zorg hoort bij jouw zorgbehoefte. De Wzd zegt dat zorg vrijwillig is. Behalve als het niet anders kan.

LiV_NeeTenzij

Afspraken staan in je plan

Je afspraken met Pluryn staan in jouw perspectief plan. Ook de afspraken over leven in vrijheid. Heb je speciale begeleiding nodig? Dan geef je ons daarvoor toestemming. Als je het er niet mee eens bent, kun je dat zeggen. Als je iets echt niet snapt, dan mag iemand anders voor je beslissen. Jouw (wettelijk) vertegenwoordiger besluit dan hierover.

Liv_Mobiel

Meer weten over de Wzd?

We maakten een aantal praatplaten om de wet uit te leggen:

Folders over dwang in de zorg kun je downloaden op de website van KansPlus.   

Jongeren en cliënten kunnen voor klachten terecht bij de vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris.
Op de website dwangindezorg.nl vind je meer informatie, folders en updates van de overheid.

Website dwangindezorg.nl

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen