Expertise

Leven in vrijheid bij Pluryn

Ieder mens heeft recht op vrijheid en veiligheid. Dit recht is vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Leven in vrijheid is normaal. Voor iedereen. Dus ook voor jongeren en volwassenen die veel hulp nodig hebben. Bij Pluryn heb je dan ook zoveel mogelijk vrijheid. Beperking van vrijheid mag alleen als het onveilig is voor jezelf of voor anderen.

Download folder Leven in Vrijheid

LiV_Justin

Over de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang geldt vanaf 1 januari 2020. Een afkorting voor deze wet is Wzd. De wet vervangt de oude Wet Bopz. De Wzd regelt de rechten voor:

  • mensen met een verstandelijke beperking
  • oudere mensen met een psychogeriatrische aandoening.

De wet zegt: afspraken over zorg moeten staan in een zorgplan. Ook bij vrijwillige zorg. De zorg in het zorgplan is de zorg die je moet krijgen. De zorg hoort bij jouw zorgbehoefte. De Wzd zegt dat zorg vrijwillig is. Behalve als het niet anders kan.

LiV_NeeTenzij

Afspraken staan in je plan

Je afspraken met Pluryn staan in jouw perspectief plan. Ook de afspraken over leven in vrijheid. Heb je speciale begeleiding nodig? Dan geef je ons daarvoor toestemming. Als je het er niet mee eens bent, kun je dat zeggen. Als je iets echt niet snapt, dan mag iemand anders voor je beslissen. Jouw (wettelijk) vertegenwoordiger besluit dan hierover.

Liv_Mobiel

Meer weten over de Wzd?

We maakten een aantal praatplaten om de wet uit te leggen:

Lees meer in onderstaande brochures:

Jongeren en cliënten kunnen voor klachten terecht bij de vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris.
Op de website dwangindezorg.nl vind je meer informatie, folders en updates van de overheid.

Website dwangindezorg.nl

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen