MR-tafel02

Wat is de CCR?

De CCR is een afkorting voor Centrale Cliëntenraad. De CCR bestaat uit leden van alle lokale cliëntenraden. De CCR kan ook ervaringsdeskundigen om raad vragen.

Taken van de CCR:

 • inspraak over onderwerpen die over heel Pluryn gaan.
 • meepraten in de commissie ethiek

De achterban van de CCR zijn alle lokale cliëntenraden. De CCR overlegt 6 keer per jaar met de Raad van Bestuur. Er is 2 keer per jaar overleg met de Raad van Toezicht. 

Participatiecoach-DEF--01-03-2026

Waarom medezeggenschap?

Krijg je zorg bij Pluryn? Dan heb je het recht om je mening te zeggen. Je mening zeggen gebeurt via een cliëntenraad.
Een cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten van Pluryn. 

Cliëntenraden willen dat mensen zorg krijgen die bij hen past. Is dit niet het geval? Dan zijn verbeteringen nodig. Dit kan door inspraak en medezeggenschap. 
Zo draagt medezeggenschap bij aan betere zorg!

Download folder Heb ik inspraak bij Pluryn?

Nieuwe-functies-DEF--01-03-2026

Wie doen er voor Pluryn mee?

Naast de cliënten en jongeren doen er meer mensen mee:

 • De Raad van Toezicht zorgt dat er medezeggenschap is.
 • De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de medezeggenschap.
 • De Raad van Bestuur praat met de centrale cliëntenraad.
  De locatie directeuren praten met de lokale raden.
 • De secretaris van de Raad van Bestuur is het aanspreekpunt voor de coördinator medezeggenschap en cliëntenraadsondersteuners.
 • De coördinator medezeggenschap zorgt dat alles volgens de regels gaat.
  Zij adviseert de Centrale Cliëntenraad.
 • De ondersteuners helpen de lokale raden.
  Zij helpen de lokale leden in de CCR.
 • Participatiecoaches helpen de ondersteuners op de locaties bij hun taken.
 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen