Expertise

Clientenraden-structuur-DEF---01-03-2026

Over de lokale raden

Iedere hoofdvestiging van Pluryn heeft een eigen lokale cliënten-, jongeren of verwantenraad. Er zijn op dit moment 17 lokale raden. De lokale raden praten met de leidinggevende van hun vestiging. Deze raden hebben inspraak over onderwerpen van hun locatie. 

  • Elke raad maakt eigen afspraken over vergaderen. Dit staat in het huishoudelijk reglement
  • De coördinator medezeggenschap en ondersteuners werken voor de cliëntenraden. 

Achterban
De achterban van een lokale raad bestaat uit alle jongeren en volwassen cliënten van die locatie of hun verwanten.

WMCZ-DEF--01-03-2026

Wat doen de lokale raden?

  • Elke lokale raad kiest haar eigen raadsleden. 
  • Alle leden in een raad denken vanuit de cliënt. 
  • Cliënten en verwanten kunnen in een raad zitten.
  • Ook kan de raad advies vragen aan (ervarings-)deskundigen.
  • De raden kiezen hun eigen voorzitter.
  • Nieuwe leden draaien eerst 3 keer mee met een vergadering.

 

 
Intermetzo-Jeugdzorg_Medezeggenschap

Snelle adviesraden voor jongeren

Jongeren hebben weinig tijd voor lange vergaderingen. De jongerenraden werken daarom met snelle adviesteams. Die teams denken na over verbeteringen. Zij schrijven daarover een advies. De jongerenraad kan dit advies overnemen.

Adviesteams bestaan uit jongeren. Zij zijn wel of niet lid van een jongerenraad. Mensen van Pluryn en deskundigen helpen de adviesteams. Het team maakt in maximaal 3 vergaderingen een plan. Soms houden ze een enquête onder de achterban. Of ze schrijven een voorstel.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen