MR-bord-350-220

Wat verandert er in de nieuwe wet over medezeggenschap?

De WMCZ staat voor Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet regelt de rechten van cliëntenraden. De wet bestaat al sinds 1996. Maar de wet kon beter. Er kwam een nieuwe WMCZ in 2018. Deze wet geldt  vanaf 1 Juli 2020. 
Nieuw in deze wet zijn: 

 • Het instemmingsrecht
 • Recht op inspraak over dagelijkse zaken 

Hieronder lees je meer over alle rechten.

Download regeling medezeggenschap Pluryn

MR-instemmingsrecht-350-220

Wat is instemmingsrecht?

De CCR en Lokale raden hebben instemmingsrecht over sommige onderwerpen. Wil Pluryn iets veranderen? Dan moeten de raden het goed vinden.  
Het zijn onderwerpen die extra belangrijk zijn in het dagelijks leven van cliënten. Bijvoorbeeld: 

 • Verbouwingen of nieuwbouwplannen 
 • Recreatie en ontspanning, activiteiten voor cliënten
 • Veiligheid, gezondheid en hygiëne 
 • Regelingen over de kwaliteit van zorg
 • Alle andere regelingen die belangrijk zijn voor cliënten 
 
WMCZ-DEF--01-03-2026

Recht op inspraak over belangrijke zaken

Het bestuur en de directeuren geven inspraak aan cliënten en hun verwanten. Inspraak betekent: meepraten en -besluiten over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven van cliënten.

 • Pluryn zegt wat er met de inspraak gebeurt
 • Inspraak gebeurt in overleg met cliënten van locaties
 • De cliëntenraad onderzoekt wat cliënten en verwanten willen
 • De cliëntenraad gebruikt deze info. En geeft gevraagd of ongevraagd advies
 • Bureau Medezeggenschap en de ondersteuners helpen bij inspraak
 
Clientenraden-structuur-DEF---01-03-2026

Hoe geeft de raad advies?

Het bestuur van Pluryn vraagt advies aan de Centrale Cliëntenraad. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij:

 • Een verandering in het doel van Pluryn
 • Bij samenwerking of samengaan met een andere organisatie
 • Als delen van Pluryn gaan sluiten of er grote nieuwe onderdelen bijkomen
 • Als er een nieuw lid komt in de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht
 • Bij geldzaken: de begroting en de jaarrekening
 • Als de zeggenschap bij Pluryn verandert
 • Bij de benoeming van de Wzd functionaris*. 
 • Bij de benoeming van leden voor de klachtencommissie

Directeuren vragen advies aan de lokale raad. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij:

 • benoemingen van leidinggevenden
 • verbouwingen en verhuizingen
 • veranderingen rondom zorg zoals het eten, de veiligheid, ontspanning. 

* Wzd = Wet zorg en dwang

Participatiecoach-DEF--01-03-2026

De raden geven ook ongevraagd advies

Alle cliëntenraden mogen Pluryn ongevraagd advies geven. Dit kan over onderwerpen die horen bij:

 • het recht op advies
 • het instemmingsrecht 
 • het recht om mee te denken in voorbereiding van besluiten

Ongevraagd advies is even belangrijk als gevraagd advies. De raden moeten ongevraagd advies schriftelijk geven. Pluryn moet ook schriftelijk antwoorden.

 
MR-recht-info-350-220

Recht op begrijpelijke info

Pluryn moet alle informatie geven in begrijpelijke taal. Dat staat in de nieuwe wet.  
Pluryn geeft alle gegevens aan de cliëntenraad. Dit gebeurt op tijd en schriftelijk:

 • Pluryn stuurt ieder jaar een overzicht.
  Daarin staat het beleid van het afgelopen jaar.
 • Pluryn stuurt ook een plan voor het komende jaar

De cliëntenraden vertellen Pluryn hoe het gaat op hun locaties. De cliëntenraden overleggen 6 keer per jaar met de directeur of leidinggevende.

Rechter-2-DEF-01-03-2026

En als de samenwerking met Pluryn niet goed gaat?

Hebben een cliëntenraad en een leidinggevende problemen in hun samenwerking? Dan kunnen zij het volgende doen:

 • een lokale raad kan de CCR om hulp vragen
 • de CCR kan advies vragen aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden
 • bij wanbeleid van Pluryn heeft de CCR het recht van enquête. Dat betekent het aanvragen van een onderzoek bij het Hof van Amsterdam.
 
 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen