Zijn Caitlins gegevens veilig bij Pluryn

Zijn jouw gegevens veilig?

De privacy verklaring van Pluryn

Pluryn schrijft alleen informatie over jou op als dat nodig is. We hebben die informatie nodig voor jouw zorg en ondersteuning. Informatie over jou is privé. Daarom mogen we die niet zomaar aan anderen geven. Er is een wet: de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of AVG. Daarin staat hoe Pluryn met jouw privé-gegevens om moet gaan. Ook zorgwetgeving zegt dat we jouw gegevens niet zomaar mogen delen.

Pluryn heeft een privacy-verklaring op de website. Daarin staat hoe Pluryn met jouw gegevens omgaat. Je leest in deze folder de belangrijkste onderwerpen.

Privacy-over-medicijnen-700-440

Over welke info praten we?

Waarom willen we eigenlijk zo veel over jou weten? Deze informatie moet ons helpen om je goede zorg te geven. En je beter te ondersteunen. We moeten bijvoorbeeld weten of je medicijnen gebruikt. We vertellen jou altijd waarom we iets willen weten.

De afspraken die jij met ons maakt, vallen ook onder jouw privacy. Soms moet Pluryn informatie aan anderen geven. Bijvoorbeeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Jouw gegevens staan veilig in een digitaal dossier

Waar bewaren we je gegevens?

Pluryn bewaart al jouw gegevens. Dat is jouw digitale dossier. Gegevens kun je via de computer inzien. Maar niet iedereen mag jouw dossier lezen. Er kunnen alleen mensen bij die daarvoor toestemming hebben.

We bewaren jouw gegevens veilig. We delen deze alleen als dat nodig is voor jouw zorgverlening. Of als wij dat moeten van de wet.
Verlaat je Pluryn? Dan bewaren we jouw gegevens. Dat gebeurt in principe voor 20 jaar.

Je ouders of een voogd vertegenwoordigen je tot je 12e jaar. En vaak daarna.

Wie beslist?

Tot je 12 jaar bent, beslissen jouw ouders voor je. Tussen je 12e en 16e jaar beslis je samen met je ouders. Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissingen nemen. Kun je zelf geen beslissingen nemen? Dan vertegenwoordigt iemand anders jou. Afhankelijk van je situatie zijn dat je ouders, voogd, of iemand anders die dicht bij je staat.
Jij mag je gegevens natuurlijk zelf lezen

Wie mag jouw gegevens lezen?

  • Jij mag zelf de gegevens lezen.
  • Jouw zorgverleners mogen ook je gegevens lezen, bijvoorbeeld je begeleider.
  • Jouw wettelijk vertegenwoordiger mag ook over jou lezen. Dat zijn bijvoorbeeld je ouders.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd mag ook altijd gegevens inzien.

Alleen bij jou betrokken zorgverleners kunnen bij jouw gegevens. Pluryn moet daarvoor zorgen. Alle zorgverleners moeten je gegevens geheim houden. 
Komen je gegevens onbedoeld bij anderen terecht? Dan moet Pluryn dit soms melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast moet Pluryn dit meestal ook aan jou doorgeven.

Kloppen je gegevens niet? Laat ze aanpassen.

Jouw rechten als je informatie geeft

Als wij iets met jouw gegevens willen doen, dan informeren wij jou daarover. Pluryn zal geen andere dingen met jouw gegevens doen dan wat besproken is. Je mag weten wie jouw gegevens wil lezen.  

Wil je zelf weten welke informatie Pluryn over jou heeft? Dan kun je deze inzien of een kopie van het dossier opvragen. Als de gegevens niet kloppen, mag je vragen of wij deze aanpassen. Ook mag je ons vragen om je gegevens te vernietigen. 

Klachten_folder

Heb je een klacht over privacy?

Pluryn gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Toch kan er iets gebeuren waarmee jij het niet eens bent. Houden we ons niet aan de privacyverklaring. Dan kun je een klacht indienen bij privacy@pluryn.nl. Komen we er samen niet uit? Of ben je niet tevreden over hoe wij met jouw klacht omgaan? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MEER INFO OVER KLACHTEN STAAT HIER

Dit is een vertaling van de officiële ‘Privacyverklaring voor (potentiële) cliënten van Pluryn’. Je kunt deze privacyverklaring krijgen bij het klantenbureau. Of  bekijken op onze website. Aan deze vertaling kun je geen rechten ontlenen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen