Wat betekent de verandering woonplaatsbeginsel voor ouders?

Verandering woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Informatie voor ouders, kinderen en jongeren

Uw kind is in behandeling bij Pluryn. De gemeente betaalt deze zorg. Meestal is dat de gemeente waar u als ouder woont. Wij noemen dat het `Woonplaatsbeginsel`. Het Woonplaatsbeginsel verandert vanaf 2022. Wat betekent dat voor u? De zorg aan uw kind gaat gewoon door. Ook verandert de zorg niet. De gemeente blijft betalen. Voor een klein aantal kinderen gaat een andere gemeente betalen. U hoort dit voor het einde van dit jaar. 

Hieronder leest u er meer over. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw contactpersoon van Pluryn.
 
Ook voor kinderen in een gezinshuis of woongroep betaalt de gemeente

Voor kinderen in verblijf zoals pleegzorg, gezinshuis of woongroep

In welke gemeente woonde het kind toen er zorg met verblijf nodig was? Dat blijft de gemeente die betaalt. Ook als de ouders daarna verhuisden naar een andere gemeente. 
Woont uw kind thuis? Dan betaalt de gemeente waar u woont de zorg

Voor gezinnen en kinderen die thuis wonen

Krijgt uw gezin en/of uw kind hulp? En woont uw kind gewoon thuis? Dan betaalt de gemeente waar u en uw kind wonen. Dat is de gemeente waar u staat ingeschreven. Woont uw kind zelfstandig of bij vrienden of familie? Dan betaalt de gemeente waar uw kind is ingeschreven.
Gaat een andere gemeente betalen voor uw jeugdhulp? Dan laat die gemeente u dit persoonlijk weten.

Ook bij een nieuwe gemeente loopt de zorg gewoon door

Gaat een andere gemeente betalen voor uw jeugdhulp? Dan laat die gemeente u dit persoonlijk weten. Of aan uw kind als dit 16 jaar of ouder is. De gemeente bericht hierover voor eind 2021.
Een nieuwe gemeente zorgt dat de zorg bij Pluryn doorloopt. In ieder geval tot het einde van de Jeugdhulp verwijzing. Of tot eind 2022. Is er hierna nog zorg nodig? Dan kunnen Pluryn, het wijkteam of de gezinsvoogd daarvoor zorgen.
Wanneer stopt de Jeugdhulp aan uw kind?

Meer weten?

Wilt u de einddatum weten van de verwijzing Jeugdhulp van uw kind? En wat dit voor u en uw kind betekent? Vraag het uw contactpersoon bij Pluryn.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen