Informatiekaart geldzaken

Intermetzo-Jeugdzorg_Voortgezet-speciaal-onderwijs

 

Het hebben van kinderen brengt kosten met zich mee. Kosten voor de gebruikelijke dagelijkse zaken, zoals kleding en voeding. Maar ook voor bijvoorbeeld school en sport. Je kunt hiervoor geld krijgen.

Je leest hieronder meer over regelingen voor jongeren tot 18 jaar.

Kinderbijslag
De overheid betaalt mee aan de kosten voor opvoeding en verzorging van kinderen/ jongeren tot 18 jaar. Dit is de kinderbijslag. De Algemene Kinderbijslagwet (AKW) regelt of en hoeveel kinderbijslag je krijgt. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag: www.svb.nl. Wonen je kinderen 4 tot 7 nachten in de week bij je in huis? Dan heb je recht op kinderbijslag.

Als jouw kind (tijdelijk) bij Pluryn woont
Soms kunnen kinderen niet thuis wonen. Je krijgt dan kinderbijslag als:

 • je minstens € 433,- per kwartaal betaalt voor het onderhoud van je kind.

De SVB kan je vragen te bewijzen hoeveel je voor het onderhoud van je kind betaalt. Het gaat om kosten voor bijvoorbeeld: huisvesting, kleding, studie en zakgeld.

Dubbele kinderbijslag
Woont je kind (tijdelijk) bij Pluryn? Dan kun je dubbele kinderbijslag krijgen:

 • als je per kwartaal meer dan € 1.149,- betaalt voor het onderhoud van jouw kind.

Meer informatie vind je op www.svb.nl.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een extra toeslag. Ouders hebben hier recht op naast de kinderbijslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je inkomen. En van het aantal kinderen in jouw gezin. 
je kunt het budget aanvragen via www.toeslagen.nl.

Belastingaftrek kinderen
Soms kun je kosten voor kinderen aftrekken van de belastingen. 
Meer informatie vind je op www.belastingdienst.nl.

Leergeld stichting
Heb je schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar? Dan kun je geldhulp vragen bij de Leergeld stichting in je gemeente. Je moet daarvoor bewijzen dat je inkomen onder 120% van het bijstandsniveau ligt. 

De Leergeld stichtingen betalen mee aan onderwijs, sport, cultuur en welzijn voor kinderen. Voorbeelden: geld voor een (tweedehands) fiets, computer of schoolreisje. Of de contributie voor een sportclub of scouting. De vergoedingen verschillen per gemeentelijke Leergeld stichting. 

Meer informatie vind je op www.leergeld.nl.

Bijzondere bijstand reiskosten
Soms kun je bijzondere bijstand krijgen voor reiskosten. Je gemeente kan je hier informatie over geven.

Jeugdsportfonds
Heb je kinderen tot 18 jaar die graag willen sporten? Maar kun je de contributie niet betalen?
Meer informatie vind je op www.jeugdsportfonds.nl.

Jeugdcultuurfonds
Heb je kinderen tot 18 jaar die graag bezig zijn met kunst? Bijvoorbeeld: muziek, toneel, tekenen of schilderen. Misschien kun je daarvoor een vergoeding krijgen.

Meer informatie vind je op www.jeugdcultuurfonds.nl


Financiële ondersteuning in de schoolkosten

Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis... noem maar op. Voor gezinnen met een laag inkomen zijn er verschillende (subsidie)regelingen.

Via school
De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch vraagt de school je hier wel om. Het geld is belangrijk voor de school. De school betaalt er bijvoorbeeld extra activiteiten mee. Je kunt daarvoor geld vragen aan fondsen.

Fondsen
Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten betalen. Bijvoorbeeld een schoolkamp, schooltas of leermiddelen. Fondsen doen dat als ouders daarvoor geen geld hebben.

 • Het Nationaal Fonds Kinderhulp kan kinderen helpen bij het kopen van een fiets of kleding, bij ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling, door sport, muziekles of een laptop voor school.
 • De Stichting Leergeld ondersteunt ouders, Zo kunnen alle kinderen meedoen aan een schoolkamp, sport- en/of toneel. De stichting helpt ook bij het kopen van computers en ander schoolmateriaal.
 • Het Jeugdsportfonds helpt als kinderen en jongeren willen meedoen in sportclubs.

Via jouw gemeente
Ook gemeenten vergoeden soms kosten. Dit heet bijzondere bijstand. De bijdrage hangt af van je inkomen en of de kosten echt nodig zijn. Per gemeente kunnen andere dingen. Je krijgt meer info bij de sociale dienst van je gemeente.

Scholieren van 18 jaar en ouder
Scholieren van 18 jaar en ouder kunnen ook geld krijgen. Er zijn wel voorwaarden voor de opleiding en nationaliteit van de scholier. Er is een basistoelage voor iedereen. De aanvullende toelage is hangt van het inkomen.
Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl.


 

Samengevat

Kinderen kosten geld.
Ze hebben eten nodig en kleding.
Ook hebben ze spullen nodig voor school.
Sport kost ook geld.
Daarom krijgen ouders bijvoorbeeld kinderbijslag.
Ouders kunnen ook geld vragen bij: 

 • de Belastingdienst
 • de gemeente

Of bij fondsen, bijvoorbeeld:  

 • Jeugdsportfonds
 • Jeugdcultuurfonds
 • Nationaal Fonds Kinderhulp
 • Stichting Leergeld

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen