Research & Development

Wie bij Pluryn aanklopt voor ondersteuning, verdient de beste behandeling en begeleiding. Zeker als de problemen complex zijn. Daarom zijn we altijd bezig onze dienstverlening te monitoren en te verbeteren. Hierin speelt de afdeling Research & Development (R&D) een belangrijke rol. Onze wetenschappers doen systematisch onderzoek naar effecten van bestaande methoden. Zij koppelen deze aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Vervolgens komen zij tot nóg innovatievere diensten. Daarnaast helpen zij om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen.

Meer weten?
Stuur een mail / download het Jaarverslag

Ignace Vermaes en Roy Otten van team R&D Pluryn

Een deskundig team

R&D bestaat uit een kernteam van senior onderzoekers en ontwikkelaars. Dit team initieert en begeleidt onderzoek, innovaties en kennisdeling. Daarnaast bestaat het kernteam uit procesbewakers. Zij zorgen voor de logistiek van onderzoek en databeheer. De junior onderzoekers, promovendi en studenten op de afdeling doen vooral onderzoek. R&D heeft verder een onafhankelijk wetenschappelijk adviseur. Deze adviseert en ondersteunt het kernteam bij de vormgeving van expertiselijnen. Studenten wo en hbo kunnen R&D benaderen voor hun afstudeeronderzoek.

Innovatie: eHealth en serious gaming

Technologische vernieuwing speelt een steeds belangrijkere rol bij het vergroten van zelfregie voor mensen met complexe ondersteuningsvragen. We onderzoeken de toepasbaarheid van deze (vaak digitale) innovaties en ontwikkelen en testen zelf nieuwe hulpmiddelen op het gebied van eHealth. Speciale interesse hebben we voor games. Deze helpen jongeren en (jong)volwassenen bij het leren reguleren van hun emoties en sociale vaardigheden. R&D is dan ook druk met het testen van verschillende games en andere interventies. Verder neemt R&D deel aan The Play Nice Institute: een internationale samenwerking tussen sociale wetenschappers en game ontwikkelaars.

Thema’s bij onderzoek en ontwikkeling 

De kunst is om wetenschappelijke kennis zo naar de praktijk te vertalen dat onze medewerkers hun cliënten optimaal kunnen helpen. Willen we onze dienstverlening verder verbeteren, dan is een effectieve aanpak nodig waarin we kennis en expertise bundelen en delen. We kiezen er dan ook voor om activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te koppelen aan vier centrale thema’s. Door deze herkenbare aanpak weet iedereen waar hij aan toe is. De vier thema's zijn:

 • Open leefklimaten als onderdeel van trajectzorg;
 • Zelfregie en sociale integratie (buurt, school en werk);
 • Internaliserende problematiek (angst, depressie en trauma) en agressie; 
 • Middelengebruik en gedragsproblemen. 

Samenwerkingen

R&D werkt nauw samen met landelijke kenniscentra/universiteiten en investeert in het bijzonder in drie wetenschappelijke consortia: 

 • Inside out, Academische Werkplaats Jeugd, Radboud Universiteit Nijmegen;
 • Sterker op eigen benen, Radboudumc Nijmegen;
 • Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Een volledige lijst van samenwerkingen staat in het Jaaroverzicht R&D. Alle senior R&D-onderzoekers hebben ook een aanstelling bij een universiteit.

Publicaties van afdeling Search & Development van Pluryn

Publicaties 


In de periode 2014-2015 leverden de onderzoekers van Pluryn bijdragen aan nationale en internationale publicaties en presentaties:

 • 45 internationale wetenschappelijke publicaties
 • 13 nationale wetenschappelijke publicaties & interventies
 • 21 rapporten & scripties
 • 12 subsidies en prijzen
 • 22 congrespresentaties

Een volledige lijst staat in het Jaaroverzicht R&D

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen