Dagbehandeling is naschoolse hulpverlening aan kind en gezin. Het doel is om het kind zo te ondersteunen dat het thuis kan blijven wonen.

Dagbehandeling

Als kinderen extra zorg nodig hebben, kunnen ouders wel wat extra ondersteuning gebruiken. Dagbehandeling bijvoorbeeld. Dat is hulpverlening aan kind en gezin. Dagbehandeling kan ook helpen bij kinderen die na verblijf in een woongroep weer naar huis komen.

De begeleiding richt zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden voor de kinderen. Bij deze ondersteuning werken kind en gezin zelf hard aan resultaten. Dagbehandeling is bedoeld voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar met gedragsproblemen. Dagbehandeling werkt samen met Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Die komt thuis als de gezinssituatie erom vraagt.

Quincy is 12 jaar. Ze woont thuis bij haar ouders. Quincy kan heel vrolijk zijn, maar ook boos. Haar vader ziet dat zij door dagbehandeling nu minder druk en boos is. Dagbehandeling is er voor jongeren die thuis wat problemen hebben. Samen met de ouders zorgt dagbehandeling dat jongeren op een goede en veilige manier thuis kunnen blijven wonen. Vader Quinten: “Het is een waanzinnige meid. Ik ben heel trots op haar.”

In de video hiernaast vertelt Quincy over haar ervaringen.

 
Dijckhoff_buiten

De Dijckhof in Driebergen

Boerderij met dagbehandeling

Wil je graag met dieren werken? Dan is boerderij De Dijckhof misschien iets voor jou. De Dijckhof ligt op een mooie plek aan de rand van Driebergen. De boerderij ademt rust en ontspanning. Dit helpt je om meer in balans te komen. Zodat jij je verder kunt ontwikkelen. Je werkt er aan je eigen plan.
De Dijckhof heeft dagbehandeling en dagbesteding voor jongeren van 12-23 jaar met verschillende gedragsproblemen. Bijvoorbeeld: agressie, ADHD, autisme spectrum stoornis en trauma.

Adres De Dijckhof
Gooyer Wetering 14, 3972 MB Driebergen

Download de folder

241217-Desteney-Hubers-Jet-Hoeve-3958

Dagbehandeling Nijmegen

Dagbehandeling vindt plaats in een kindvriendelijke omgeving: overzichtelijk en voorspelbaar. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig. De omgeving daagt kinderen uit om nieuw gedrag te oefenen. Johnny (18) volgt speciaal onderwijs. Drie keer per week gaat hij naar de dagbehandeling in Nijmegen. Hij zit in een groep jongeren die uiteindelijk op zichzelf willen wonen. “We leren koken en boodschappen doen. Vroeger vond ik dat spannend. Mijn zelfvertrouwen groeit en mijn angststoornis is meer onder controle.” In Nijmegen heeft Pluryn een locatie voor dagbehandeling. Het adres is Hatertseweg 574 en 574a, 6534 ZW Nijmegen.

DOWNLOAD FOLDER DAGBEHANDELING NIJMEGEN

Marjolein-Bouwhuis-Bell-Nguyen-700

Dagbehandeling Eindhoven

Bij dagbehandeling Heimdal komen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij elkaar. Ze verblijven er in een huiselijke en ontwikkelingsgerichte setting. Het zijn jongeren met een (ernstige) verstandelijk of meervoudige beperking. Daar komt eventuele problematiek bij. KDC Heimdal heeft uitgebreide faciliteiten zoals zwembad, tuin en zaal. Deze zetten we in om de ontwikkeling van de kinderen optimaal te ondersteunen. De kinderen maken deel uit van leeftijdsgroepen. Hierin zitten maximaal negen kinderen met drie pedagogisch begeleiders. Hun programma is afgestemd op hun mogelijkheden en ontwikkelpunten. Een behandelteam* geeft de dagbehandeling gezamenlijk vorm. In het groepsprogramma wisselen rust, ontspanning en activiteiten elkaar af. De antroposofie inspireert de zorg bij Heimdal. Hierin staat de gehele mens centraal.

Locatie:
Kinderdienstencentrum Heimdal, Sterrenlaan 14,  5631 KA Eindhoven, tel. 088 779 54 30

* Het behandelteam bestaat uit pedagogisch medewerkers, een arts voor gehandicapten (AVG), GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist, orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, antroposofisch fysiotherapeut, muziektherapeut en een logopedist.

Dagbehandeling De Radar op terrein Valkenheide in Maarsbergen

Dagbehandeling De Radar in Maarsbergen

Jongeren van 12-18 jaar kunnen bij Dagbehandeling de Radar terecht voor zorg. De meeste jongeren verblijven op het terrein Valkenheide in Maarsbergen. Ze wonen er op een behandelgroep of op een woongroep voor langdurig wonen. Maar ook jongeren van buiten Valkenheide kunnen dagbehandeling krijgen bij De Radar. Samen met de jongeren bieden we een passend dagprogramma aan. Therapie en onderwijs kunnen daar onderdeel van uitmaken. De terugkeer naar school staat vaak centraal. Of we zoeken een passend perspectief. 

Adres De Radar
Valkenheide 20, 3953 MC Maarsbergen, tel: 088 - 779 31 44, e-mail radar@pluryn.nl

 
WRK-Thijs-Duits-4587

Dagbehandeling Aquamarijn in Zutphen

Sommige kinderen hebben zoveel problemen dat ze vastlopen op school. Aquamarijn helpt hen om weer verder te kunnen. Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen bij Aquamarijn terecht voor een combinatie van zorg en onderwijs. De dagbehandeling gebeurt tijdens de gewone schooltijden. De kinderen komen terecht in een passende groep. Zij krijgen veel begeleiding. Het gezin doet ook mee. De bedoeling is dat de kinderen na een tijdje weer terug kunnen naar school.

Jeugdmodellen-_82_-(1)

Dagbehandeling Aventurijn in Zeist

Kinderen en jongeren van ongeveer 5 - 18 jaar kunnen bij Aventurijn terecht voor dagbehandeling. Zij krijgen er een passend programma met onderwijs en therapieën. De jongeren bij Aventurijn hebben een licht verstandelijke beperking samen met andere problemen. De behandeling duurt vaak langer als de problemen ingewikkeld zijn. Aventurijn werkt samen met de ouders en de kinderen/ jongeren. Doel is de ontwikkeling van het kind weer op gang te krijgen. Het gezin krijgt ook hulp thuis.

  • Aventurijn, Griftlaan 4, 3704 AX Zeist, tel. 088 - 547 82 60

Download de folder

Contact

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij:

Klantenbureau Pluryn:
Industrieweg 50
6541 TW Nijmegen
Tel. (088) 779 50 00
E-mail klantenbureau@pluryn.nl
 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen