Dagbehandeling is naschoolse hulpverlening aan kind en gezin. Het doel is om het kind zo te ondersteunen dat het thuis kan blijven wonen.

Dagbehandeling

Als de opvoeding van kinderen te zwaar is, kunnen ouders wel wat extra ondersteuning gebruiken. Dagbehandeling bijvoorbeeld. Dat is hulpverlening aan kind en gezin. Het doel is om het kind zo te ondersteunen dat het thuis kan blijven wonen. Dagbehandeling kan ook helpen bij kinderen die na verblijf in een woongroep weer naar huis komen.

Begeleiders leren de kinderen nieuwe vaardigheden aan. Daarnaast kunnen de medewerkers het gezin ondersteunen. De begeleiding richt zich op hulp bij opvoeding en onderwijs. Bij deze ondersteuning werken kind en gezin zelf hard aan resultaten. Ouders maken vaak gebruik van dagbehandeling samen met gezinsbehandeling (IOG) en maatschappelijk werk. Dagbehandeling is bedoeld voor kinderen van 6-18 jaar met gedragsproblemen.

Dagbehandeling Nijmegen

Dagbehandeling vindt plaats in een kindvriendelijke omgeving: overzichtelijk en voorspelbaar. Hierdoor voelen de kinderen zich veilig. De omgeving daagt kinderen uit om nieuw gedrag te oefenen. Johnny (18) volgt speciaal onderwijs. Drie keer per week gaat hij naar de dagbehandeling in Nijmegen. Hij zit in een groep jongeren die uiteindelijk op zichzelf willen wonen. “We leren koken en boodschappen doen. Vroeger vond ik dat spannend. Mijn zelfvertrouwen groeit en mijn angststoornis is meer onder controle.”

In Nijmegen heeft Pluryn een locatie voor dagbehandeling:

  • Hatertseweg 574 en 574a, 6534 ZW Nijmegen        
Testiomonial-Dylan

Dagbehandeling Arnhem

De eerste 6 tot 8 weken leren het kind, het gezin en de medewerkers elkaar kennen. Daarna gaan we werken aan de gestelde doelen. Het doel van dagbehandeling is het aanleren van nieuwe vaardigheden door trainingen als seksuele voorlichting, psycho educatie, weerbaarheid, social media, zelfverzorging, koken en zelfstandig reizen. Ook ontlasting van ouders thuis is een doel.
Moeder Priscillia. “Bij de dagbehandeling in Arnhem leren we nu wat het inhoudt om een kind met een licht verstandelijke beperking te begeleiden. Ik zie het allemaal weer positief in. Ons zoontje Dylan is in een half jaar enorm gegroeid. ”

In Arnhem heeft Pluryn de volgende locaties voor dagbehandeling:

  • Kamillelaan 145, 6833 GJ Arnhem
  • Noordkriek 2, 6846 HT Arnhem
Intermetzo-jeugdzorg_kinderdienstencentrum2

Dagbehandeling Eindhoven

Bij Dagbehandeling Heimdal komen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij elkaar in een huiselijke en ontwikkelingsgerichte setting. Ze maken deel uit van (leeftijds)groepen van maximaal acht kinderen. Ze volgen een programma dat is afgestemd op hun eigen zorgvragen. Een heel team, bestaande uit een AVG-arts, orthopedagoog, fysiotherapeut en logopedist, ondersteunt de dagbehandeling. In het groepsprogramma wisselen rust, ontspanning en activiteiten elkaar af. 

Locatie:
Kinderdienstencentrum Heimdal, Sterrenlaan 14,  5631 KA Eindhoven, tel. 088-001 69 33

KadirenKayra_5794

Dagbehandeling Tiel

Stap voor stap leert het kind op de dagbehandeling nieuwe vaardigheden. Aandachtspunten kunnen zijn: sociale en/of praktische vaardigheden, vrijetijdsbesteding, vermindering van spanning. Dagbehandeling sluit zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van de kinderen. Wat goed gaat, breidt de begeleiding verder uit.

De dagbehandeling bij Akelei 55 in Tiel geeft ook psycho-educatie zoals trainingen voor kinderen met licht verstandelijke beperking, AD(H)D en autisme. Hierbij leren kinderen waar ze moeite mee hebben en wat helpend kan zijn. De maatschappelijk werker geeft daarnaast trainingen aan ouders, zodat zij hun kind beter begrijpen en handvatten krijgen voor de opvoeding thuis.

w40_Pluryn_Doetinchem_Romy1528

Dagbehandeling regio Achterhoek

Een multidisciplinair team met medewerkers van Pluryn verzorgt de naschoolse dagbehandeling in regio Achterhoek. Zij krijgen ondersteuning van een teamleider, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Verder werkt het team nauw samen met ouders, het sociaal wijkteam en school. Romy komt er 4 of 5 dagen per week van 16.00-19.00 uur. Ze  gaat aan de slag met korte opdrachten en speelt steeds met andere groepsgenootjes. Zo leert ze zich te concentreren en met andere kinderen om te gaan. De kinderen blijven eten en helpen bijvoorbeeld met de tafel dekken.
In De Achterhoek heeft Pluryn twee locaties voor dagbehandeling:

  • De Gaullestraat 50, 7002 DX Doetinchem
  • DBH De Isselborgh, Kapperskolkweg 40, 7007 DT Doetinchem

Intermetzo-Jeugdzorg_Intensieve-dagbehandeling

Dagbehandeling Aventurijn in Zeist

Kinderen en jongeren van ongeveer 5 - 18 jaar kunnen bij Aventurijn terecht voor dagbehandeling. Zij krijgen er een passend programma met onderwijs en therapieën. De jongeren bij Aventurijn hebben een licht verstandelijke beperking samen met andere problemen. De behandeling duurt vaak langer als de problemen ingewikkeld zijn. Aventurijn werkt samen met de ouders en de kinderen/ jongeren. Doel is de ontwikkeling van het kind weer op gang te krijgen. Het gezin krijgt ook hulp thuis.

  • Aventurijn, Griftlaan 4, 3704 AX Zeist, tel. 088 - 547 82 60
Intermetzo-Jeugdzorg_Intensieve-Dagbehandeling-2

Dagbehandeling Aquamarijn in Warnsveld/ Zutphen

Sommige kinderen hebben zoveel problemen dat ze vastlopen op school. Aquamarijn helpt hen om weer verder te kunnen. Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen bij Aquamarijn terecht voor een combinatie van zorg en onderwijs. De dagbehandeling gebeurt tijdens de gewone schooltijden. De kinderen komen terecht in een passende groep. Zij krijgen veel begeleiding. Het gezin doet ook mee. De bedoeling is dat de kinderen na een tijdje weer terug kunnen naar school.

  • Aquamarijn, Rijksstraatweg 65A, 7231 AL Warnsveld, tel. 088 - 547 85 00

Contact

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij:

Klantenbureau Pluryn:
Industrieweg 50
6541 TW Nijmegen
Tel. (088) 779 50 00
E-mail klantenbureau@pluryn.nl

Openingstijden dagbesteding: werkdagen 15.00 - 19.00 uur, woensdag vanaf 12.00 uur. In de schoolvakanties op afgesproken dagen 10.00 - 16.00 uur.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen