Pluryn locatie Hoenderloo

De Pluryn-locaties Hoenderloo en Deelen sluiten op 1 augustus 2020. Pluryn nam dit besluit na een zorgvuldige afweging. We zorgen dat iedere jongere een passende, nieuwe behandelplek krijgt. In de eigen regio, bij een jeugdlocatie van Pluryn of bij een andere zorgaanbieder. En medewerkers begeleiden we naar ander werk. Ook de kennis van Hoenderloo en Deelen geven we door aan onze andere jeugdzorglocaties. 
Meer weten over behandeling en ondersteuning op onze andere jeugdzorglocaties? Neem dan contact op met klantenbureau@pluryn.nl

Pluryn locatie Hoenderloo

Open Jeugdzorg

Kampheuvellaan 34, 7351 DA Hoenderloo
Postbus 73, 7350 AB Hoenderloo
Telefoon: 088 - 779 51 00

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen