Partners Health Deal werken aan smart actieplan

08 nov 2018

Als jongeren 18 jaar worden, moeten zij allerlei volwassen keuzes maken. Maar kwetsbare jongeren kunnen dat vaak nog niet. eHealth-technologie zou hen daarbij kunnen helpen. Op 30 oktober kwamen daarom de Health Deal partners bij elkaar om te werken aan een smart actieplan. De bijeenkomst vond plaats in Jimmy’s in Nijmegen, een huiselijk ingerichte ruimte waar jongeren met hun vragen terecht kunnen.

Vier actielijnen 
De Health Deal is een initiatief van minister Hugo de Jonge van VWS, Vilans, Pluryn en diverse ketenpartners. Op 13 juni 2018 ondertekenden zij deze deal om kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te ondersteunen bij hun stap naar zelfstandigheid. Namens de Raad van Toekomst waren jongeren aanwezig om met hun kritische blik naar de vier actielijnen te kijken waar de werkgroepen mee aan de slag gaan, namelijk: transitie van 18- naar 18 +, het stroomlijnen van informatieoverdracht in de zorg, passend werk en validatie van de (te ontwikkelen) tools. 

Hersens volgroeid rond 24
‘Meerderjarig worden is echt iets anders dan volwassen zijn,’ vertelt Bas Wijnen van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) om inzicht te geven in de achterliggende problematiek. ‘Volwassenheid betekent dat je de consequenties van bepaalde keuzes kunt overzien en volledig onafhankelijk in de maatschappij kunt functioneren. De hersens zijn echter pas volgroeid rond 24-jarige leeftijd. Zolang dit nog niet het geval is, hebben jongeren nog te weinig impulscontrole en zijn ze gevoelig voor directe beloningen en verleidingen.’ Dat maakt jongeren ook na hun 18e nog kwetsbaar, en dat geldt natuurlijk in versterkte mate voor kwetsbare jongeren.

Bestaande tools
Voor de overgang van 18- naar 18 + bestaan er al tools, maar deze worden door kwetsbare jongeren nauwelijks gebruikt. Denk hierbij aan de app Kwikstart, het toekomstplan Plan18 en de Vraagapp. Deze tools helpen met het regelen van allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het regelen van verzekeringen, koken en wat je verder moet weten als je op jezelf gaat wonen. Een jongeren van de Raad van Toekomst helpt het gezelschap op weg met richtinggevende vragen. Hoe zorg je voor een succesvolle participatie? Wie begeleidt de jongeren bij het gebruik van eHealth-tools? En kan notificatie eventueel stimulerend werken?

Big Five
Bij het bespreken van de eerste actielijn ‘transitie van 18- naar 18+’ diende de Big Five in Amsterdam als inspiratie. Dit is een afsprakenovereenkomst van de samenleving, gemeenten en organisaties om jongeren van 18 pas los te laten als ze een stabiele basis hebben waar ze op verder kunnen. Namelijk:

  1. Er is in ieder geval één volwassen persoon een lange periode beschikbaar voor de jongere en er is een netwerk van informele steun.
  2. De jongere heeft een passende en stabiele woonplek.
  3. De jongere gaat naar school, heeft een baan of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
  4. De jongere heeft voldoende inkomen met een plan op (voorkomen van) schulden.
  5. Er is voor de jongere (doorlopende) zorg beschikbaar tot 27 jaar.

‘Drempel moet lager’
Doortje van Boshuizen van Vilans is de huidige projectleider van deze actielijn: ‘Als een jongere geen volwassen persoon heeft om op terug te vallen, is het natuurlijk de vraag of technologie dat kan vervangen. Daar moeten we meer inzicht in krijgen. Want ook al is de informatie beschikbaar, dat betekent nog niet dat kwetsbare jongeren daar iets mee gaan doen. Tot slot moeten we bestaande toepassingen niet afschrijven, maar vooral kijken waar het aan schort en hoe we ze kunnen verbeteren. Eén van de manieren waarop we dat kunnen doen, is het opzetten van een werkplaats waar we jongeren, jongerenwerkers en leveranciers uitnodigen. De jongeren kunnen dan de apps uitproberen om leveranciers gerichte feedback te geven.’ De werkgroepen zullen aan het einde van het jaar smart actieplannen opleveren.

Tekst: Marit van der Meulen, Vilans

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen