Doelgroepen

Op weg naar minder vrijheidsbeperking in JeugdzorgPlus

18 jun 2019

De JeugdzorgPlus werkt hard aan een beter leefklimaat met minder vrijheidsbeperking, maar is er nog niet. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een factsheet die vandaag verscheen. De inspectie deed onderzoek bij JeugdzorgPlus-instellingen, waaronder die van Intermetzo in Eefde en Zeist en constateert dat ze allemaal werken aan een beter leefklimaat en aan acties gericht op minder vrijheidsbeperking. De stabiliteit van de teams en personeelsbezetting vormen vaak nog wel een groot knelpunt.

De conclusies sluiten aan bij de resultaten van het project ‘Ik laat je niet alleen’ van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ), waarvan Pluryn/Intermetzo een van de initiatiefnemer is. Doel van het project is te komen tot minder gedwongen afzonderingen in de JeugdzorgPlus. Ook daarvoor geldt dat organisaties op weg zijn, maar dat er nog veel moet gebeuren. De JeugdzorgPlus-instellingen erkennen dat en gaan graag aan de slag met de aanbevelingen. Ze zien daarbij Rijk en gemeenten als onmisbare partners.

Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen
In het voorjaar maakte de inspectie een rondgang langs JeugdzorgPlus-instellingen om te onderzoeken hoe zij invulling geven aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarbij keek de inspectie naar positieve ontwikkelingen en goede voorbeelden, maar ook naar wat beter kan. Alle onderzochte instellingen ontvingen een eigen terugkoppeling.
Van het algemene beeld maakte de inspectie een factsheet. Daarin staat dat alle instellingen actief aan het werk zijn om het klimaat meer ontwikkelingsgericht en minder repressief te maken. De vorderingen per instelling en de specifieke aanbevelingen verschillen. De inspectie constateert dat er enkele factoren zijn die tempo en kwaliteit belemmeren. Op een deel van de factoren hebben instellingen zelf invloed, zoals de organisatiecultuur en de invoering van een bepaalde methodiek. De oplossing voor andere factoren ligt deels buiten de instellingen, schrijft de inspectie, zoals invloed op de groepsgrootte door beperkte financiële middelen.

‘Ik laat je niet alleen’
De bevindingen van de inspectie sluiten aan op de resultaten van het eind mei afgeronde project ‘Ik laat je niet alleen’. Onder leiding van de AWRJ werkten JeugdzorgPlus-instellingen gezamenlijk toe naar een gedragen definitie van gedwongen afzonderen. Op basis daarvan is een nulmeting uitgevoerd. De instellingen kozen ervoor om gedwongen afzonderen vooralsnog breed te definiëren, zodat patronen in beeld konden worden gebracht: ‘Het tegen de wil van de jongere plaatsen in een ruimte die hij of zij niet mag of kan verlaten’.
Door de brede definitie was een breed beeld bij de nulmeting mogelijk. Daaruit blijkt dat verreweg de meeste gedwongen afzonderingen gepland zijn, zoals rustmomenten gedurende de dag. De meeste afzonderingen vinden plaats op de eigen kamer van de jongere. De JeugdzorgPlus-instellingen willen daarom nu niet alleen kijken hoe ze op korte termijn kunnen stoppen met het gebruik van de isoleercel, maar ook hoe ze moeten omgaan met het afzonderen in een andere ruimte.

Vervolg
De AWRJ doet aan de hand van de nulmeting een aantal aanbevelingen die in lijn liggen met het plan ‘passende zorg voor de meest kwetsbare jongeren’, dat de Jeugdzorgsector eerder presenteerde. Zo zou iedere instelling een concreet plan moeten maken om gedwongen afzonderingen terug te dringen en een veilige omgeving moeten creëren met een optimaal leerklimaat voor professionals. Ook zouden de instellingen gezamenlijk een nieuwe meting moeten uitvoeren, op basis waarvan de definitie verder kan worden bijgesteld en uiteindelijk via een veldnorm kan worden vastgelegd. Rijk en gemeenten zouden moeten zorgen voor passende financiering om de gezamenlijke ambities waar te maken.
Jeugdzorg Nederland neemt samen met haar leden de aanbevelingen aan de sector ter harte en roept Rijk en gemeenten op hetzelfde te doen. De AWRJ is al gevraagd haar onderzoek te vervolgen en samen met de JeugdzorgPlus-instellingen de volgende stappen te zetten in het verminderen van het aantal gedwongen afzonderingen en in bredere zin het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord