Integraal werken bij De Winckelsteegh

Winckelsteegh-terrein

09 jan 2020

De Winckelsteegh gaat werken met integrale teams, die wonen en dagbesteding combineren. Tot nu toe zijn er nog aparte teams voor wonen en dagbesteding. Doel is meer balans te brengen in de werkdruk en de kwaliteit van zorg op peil te houden. Er zijn hiervoor adviesaanvragen ingediend bij de OR en de cliëntenraad.

De nood is hoog, laat manager Natascha Diender van De Winckelsteegh weten. De teams van wonen zijn instabiel doordat er 35 fte aan vacatureruimte is. Het ziekteverzuim is hoog, het dienstenpatroon ongunstig en de inhuur van uitzendkrachten groot. “Het is steeds lastiger om medewerkers te behouden. Cliënten kunnen daardoor niet meer rekenen op begeleiders die hen goed kennen en hun wereld voorspelbaar en veilig houden.” Medewerkers van dagbesteding hebben regelmatige diensten. Deze teams kennen nauwelijks vacatures.

Door het onderscheid tussen woon- en dagbestedingsteams op te heffen, richt De Winckelsteegh de dienstverlening in op de vraag van de cliënt en niet op de arbeidsdeling, zoals nu het geval is. Bij De Winckelsteegh wonen 265 zeer kwetsbare mensen. De verwachting is dat zij meer veiligheid zullen ervaren en minder harde overgangen in hun dagprogramma. Hierdoor krijgen zij ruimte om zich te ontwikkelen en te werken aan doelen. Alle dagbestedingsactiviteiten gaan onverminderd door.

De impact voor medewerkers is groot. Zij gaan in een nieuwe teamsamenstelling werken en zullen aan elkaar moeten wennen. Voor de huidige medewerkers dagbesteding betekent dit dat ze ook onregelmatig gaan werken. Huidige medewerkers Wonen gaan straks mee naar dagbesteding, terwijl medewerkers van dagbesteding ook actief worden in de woongroepen. “Maar het werk wordt door de afwisseling mogelijk inhoudelijk aantrekkelijker en de teams worden groter en stabieler”, verwacht Natascha Diender.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen