Pluryn wil verder in gesprek met de bonden

08 jan 2020

Pluryn wil graag verder in gesprek blijven met de vakbonden, waaronder FNV. Daarbij kunnen enkele kaderleden van FNV die werken bij De Hoenderloo Groep aanwezig zijn. Hiermee reageert Pluryn op een ultimatum dat door de FNV is gesteld. Marian Draaisma, woordvoerder: “Een gesprek met uitsluitend de FNV achten we niet passend. Wij  willen alle vakbonden van dezelfde informatie voorzien en iedereen gelijk behandelen. Het overleg met de vakbonden zou vóór 16 januari 2020 plaats kunnen vinden, afhankelijk van de agenda’s van de overige vakbonden. 

In dat overleg willen wij ook het beslisdocument DHG bespreken. Op de uitkomst van dit overleg willen we niet vooruit lopen, maar de huidige realiteit geeft aan dat de locatie Hoenderloo/Deelen technisch failliet is en tot nu toe alleen dankzij financiële steun van Pluryn kon blijven voortbestaan. De verbeterplannen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, hadden helaas onvoldoende resultaat. Deze situatie kan niet langer blijven duren. Maar zoals eerder aangegeven: het is een voorgenomen besluit én wij gaan een open overleg voeren.” 

Pluryn gaat de komende weken gebruiken voor intern beraad en kan zo kennisnemen van de reacties op het Beslisdocument DHG van relevante stakeholders, waaronder de vakbonden, het ministerie van VWS, de IGJ, gemeenten en banken. Dit document ligt tevens ter goedkeuring bij de Raad van Toezicht en is ter advisering voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van Pluryn.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen