Pluryn breidt specialistische zorg uit

Pluryn-breidt-zorg-uit

05 feb 2020

Pluryn gaat het specialistische ambulante behandelaanbod in de regio’s Foodvalley, Achterhoek en Centraal-Gelderland, voor gezinnen en kinderen met complexe zorgvragen verder uitbreiden. Met methodieken als IAG, Gezinsregie, MST en GezinsFact richt Pluryn zich al op multiprobleemgezinnen. Ook voorziet Pluryn in dagbehandeling voor kinderen met gedragsproblemen. Doel is uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Daarnaast gaat Pluryn zich nog meer richten op ambulante maatwerkoplossingen. Gekeken wordt of er nieuwe effectieve behandelmethodes aan het aanbod kunnen worden toegevoegd. Daarmee voldoet Pluryn aan de opdracht van de transitie: organiseer de zorg zo dicht mogelijk bij het kind en zijn gezin.

Pluryn zet zo de volgende stap op weg naar de ontwikkeling van een specialistisch expertisecentrum voor mensen met complexe (multi)problematiek. Het leveren van minder complexe ambulante begeleiding past daar niet in. Pluryn bouwt daarom de ambulante begeleiding in de regio’s Foodvalley, Achterhoek en Centraal-Gelderland af. Hier levert Pluryn ambulante begeleiding aan ongeveer 200 voornamelijk volwassen cliënten. Zij krijgen ondersteuning bij onder andere hun dagelijkse activiteiten, geldzaken, het contact met instanties en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Pluryn stuurt zoveel mogelijk aan op een ‘natuurlijke afbouw’. Er worden geen nieuwe cliënten meer aangenomen met alleen een begeleidingsvraag en de komende periode zullen er cliënten uitstromen omdat hun begeleidingstraject afloopt. Voor cliënten die langdurige ambulante begeleiding nodig houden, zoekt Pluryn naar een passende oplossing bij partnerorganisaties. Pluryn garandeert continuïteit van zorg en laat geen enkele cliënt achter zonder dat vervolgzorg is geregeld. Medio 2021 zal naar verwachting de laatste cliënt zijn uitgestroomd.

Met de dertig ambulant begeleiders die namens Pluryn actief zijn in de regio’s Foodvalley, Achterhoek en Centraal-Gelderland, gaat de organisatie in gesprek over begeleiding van werk naar werk, volgens de afspraken die vastliggen in het sociaal plan.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen