Aan Intermetzo verstrekte subsidies rechtmatig

24 feb 2020

De subsidies die Intermetzo ontving, waren niet onrechtmatig zoals Follow the Money, platform voor onderzoeksjournalistiek vandaag in een artikel beweert en hoeven van het ministerie van VWS dan ook niet te worden terugbetaald. Pluryn en De Hoenderloo Groep hebben geen TAJ-subsidie ontvangen.

De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) verleende jeugdzorgorganisaties compensatie voor kosten die zij moesten maken door de overgang van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten in 2015: de zogenoemde TAJ-subsidie. Daarnaast was er liquiditeitssteun beschikbaar, voor instellingen die tijdelijk problemen kregen met hun cash flow.

Jeugdzorgorganisatie Intermetzo ontving van de Transitie Autoriteit Jeugd een subsidie van circa € 30,3 mln. voor vergoeding van frictiekosten en circa € 1,7 mln. voor liquiditeitssteun (totaal € 32 mln. euro).

“De subsidie voor vergoeding van frictiekosten is gegeven op grond van artikel 2b van de Beleidsregels en hoeft niet te worden terugbetaald. De subsidie voor liquiditeitssteun is gegeven op grond van artikel 2c van de Beleidsregels en hoeft onder de toen geldende regeling niet te worden terugbetaald als aan een aantal voorwaarden is voldaan”, aldus het ministerie van VWS.

Pluryn nam Intermetzo in september 2016 over. In 2018 diende Pluryn de verantwoording in voor de door Intermetzo ontvangen subsidies. De verantwoording is door de Jeugdautoriteit beoordeeld. De accountant van Pluryn gaf in zijn controleverklaring een oordeelsonthouding af (door de Jeugdautoriteit vastgesteld op € 16,3 mln). Daarnaast constateerde de Jeugdautoriteit tijdens haar beoordeling een onrechtmatigheid ter grootte van € 3,9 mln. Opgeteld is dit een afgerond bedrag van € 20 mln, waarvan VWS - conform de formele subsidieregels – een beperkt deel had kunnen terugvorderen. VWS heeft van zijn bevoegdheid gebruik gemaakt om dit niet te doen. Dit is in november 2019 aan de Raad van Bestuur van Pluryn gemeld. “Continuïteit van zorg (het doel van de subsidieregeling) was leidend bij deze afweging”, laat het ministerie weten.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen