Expertiseteam Yeph later van start

31 mrt 2020

Logo-YEPHDe start van het expertiseteam van Yeph, de samenwerking tussen zorgaanbieders Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo, is vertraagd vanwege het coronavirus. Het team zou per 1 april beginnen met consultatie en advies voor zeer specialistische jeugdzorg in 16 Utrechtse gemeenten. Wanneer het expertiseteam nu wel van start gaat, is op dit moment nog niet precies te overzien. Berichtgeving hierover volgt zodra er uitsluitsel is.

Essentiële functies
Per 1 april zou het expertiseteam de centrale toegang vormen tot de zeer specialistische jeugdzorg, ook wel essentiële functies genoemd. Deze specialistische zorg is belangrijk voor een kleine groep kinderen en gezinnen met complexe problemen, bij wie de veiligheid en/of ontwikkeling in gevaar is. Door de coronacrisis zijn veel professionals, die samen het team zouden vormen, tijdelijk hard nodig voor een goed en veilig verloop van de verblijfszorg op een eigen locatie. De toegangsroute naar de essentiële functies blijft daarom vooralsnog via Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo afzonderlijk lopen.

Transformatie en berichtenverkeer wel van start
De uitstelde start van het expertiseteam betekent niet dat er niets gebeurt in Yeph-verband. Pluryn trekt inmiddels intensief op met Youké en ’s Heeren Loo. De capaciteit die nu en mogelijk straks wel voor het expertiseteam beschikbaar is, wordt ingezet voor het vinden van passende oplossingen voor de meest complexe casuïstiek. Ook brengt Yeph de kansen en knelpunten in de zorg voor kinderen/gezinnen in de Utrechtse regio’s in kaart en bespreekt deze met gemeenten.

Per 1 april loopt bovendien het administratief proces - zoals voorzien - via Yeph. Concreet betekent dit dat er vanaf dat moment twee zorgvormen gehanteerd worden: essentiële functies verblijf en essentiële functies ambulant. De toewijzing van huidige cliënten wordt administratief omgezet. Voor nieuwe cliënten uit Utrechtse regio’s geldt tijdelijk een aangepaste afspraak over administratieve verwerking en toestemmingsverklaringen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen