Film FOCUS vertelt het verhaal van Pluryn

27 okt 2020

Om toekomstbestendig te worden en te blijven, ontwikkelde Pluryn herstelplan Focus. Hierover is in het afgelopen jaar veel gesproken. Op veler verzoek is het verhaal nu samengevat in de corporate film FOCUS. In deze film schetst Karel Verweij, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pluryn, de visie en de aanpak van het herstelplan Focus. Zijn verhaal wordt geschraagd door kennis en input van de Centrale Cliëntenraad, het directieteam en het management van Pluryn.

De film geeft een analyse van hoe de problemen bij Pluryn zijn ontstaan. Maar het is ook een film die duidelijk maakt op welke wijze wij met elkaar kunnen werken aan een gezonde organisatie, met hoge kwaliteit van behandeling en zorg, goed werkgeverschap en voldoende financiële middelen.

Het herstelplan Focus is ondertussen vertaald naar 9 speerpunten, die vallen onder Focus binnen Focus (FbF). Onder ieder speerpunt van Focus binnen Focus hangen verschillende projecten.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen