Expertise

Baanbrekende app bijna klaar voor gebruik

iamYu

10 dec 2020

Binnenkort is het uur U voor iamYu. De eerste testsessies staan gepland. Jongeren, begeleiders, andere leden van het projectteam: allemaal zijn ze razend benieuwd hoe de app voor gepersonaliseerde jeugdzorg ‘in ’t echt’ werkt. Pluryn is nauw betrokken bij de ontwikkeling van iamYu. Roy Otten en Harrie Hendriksen leggen uit wat de app zo bijzonder maakt.  

Als begeleider of behandelaar in de jeugdzorg ken je het waarschijnlijk wel: komt een cliënt nieuw in zorg, dan vorm je je aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst een indruk van de jongere die je tegenover je hebt en welke problematiek er speelt. Een behandelplan volgt, inclusief een datum – zeg, een half jaar later - om het effect van de behandeling met behulp van dezelfde vragenlijst over tijd te meten. Dit proces van monitoring met een standaard vragenlijst en een voor- en nameting klinkt logisch en is ook heel gebruikelijk, maar er zitten haken en ogen aan, zegt Roy Otten, Hoofd R&D bij Pluryn. “Om te beginnen zijn de metingen vrij arbitrair. Stel: je doel met een cliënt is het gebruik van alcohol of drugs te verminderen. Je brengt het hoe, wat en waarom van het gebruik op twee momenten in kaart om het verschil te meten. Doe je de nameting een dag eerder of later, dan krijg je mogelijk hele andere uitkomsten. Gedrag is dynamisch en dus vaak aan behoorlijke fluctuaties onderhevig.” 

Gepersonaliseerd beeld 
“Een tweede punt van kritiek op conventionele vragenlijsten is meer inhoudelijk”, vervolgt Roy. “Standaard vragenlijsten bestaan uit vragen die geschikt zijn voor het globaal in beeld brengen van psychische problematiek en mentale gezondheid. Het nadeel is dat meestal maar enkele vragen echt van toepassing zijn op het individu dat je voor je hebt. Met iamYu is dat anders. Daarmee brengen we het netwerk van factoren in kaart die er op dat moment voor díe jongere toe doen. Bij middelengebruik vragen we bijvoorbeeld heel gericht naar redenen voor gebruik en omgevingsfactoren, naar de rol van vrienden, ouders en anderen in het sociale netwerk, en wanneer er precies gebruikt wordt. Op die manier starten we de behandeling met een gepersonaliseerd beeld, dat vervolgens heel frequent gemonitord wordt. De jongere stelt daarvoor zelf vragen op, in samenspraak met een behandelaar, en beantwoordt die in de iamYu-app. Via de app heeft de jongere ook zelf voortdurend het veranderproces in beeld. Dat komt de resultaten van de behandeling ten goede.”

Prachtig concept 
Persoonlijk begeleider Harrie Hendriksen is naast zijn werk op de groep ambassadeur voor Pluryn. Toen hij ter voorbereiding op dit filmpje over iamYu bij Jan Pieter Heije een rondleiding gaf aan de cameraploeg, raakte hij in gesprek over de app en was zijn interesse gewekt. Veelzeggend is dat Harrie niet twijfelde toen hem ter plekke gevraagd werd een rol in het filmpje te spelen. “Ik was meteen enthousiast, omdat ik iamYu een prachtig concept vind. Het past perfect bij wat we zo belangrijk vinden: zelfregie en zelfredzaamheid. Je gaat met cliënten in gesprek over wat zíj belangrijk vinden, waar zíj aan willen werken en welk persoonlijk doel zíj met iamYu willen monitoren. Dankzij de app ga je als begeleider ook veel gerichter het gesprek aan. Je hebt meer aanknopingspunten. Waar ik nu eerst pagina’s rapportage moet teruglezen om te zien hoe ’t met mijn jongere is gegaan sinds m’n laatste dienst, zie ik straks in één oogopslag hoe het ervoor staat met een doel dat hij of zij zichzelf gesteld heeft. Contactmomenten met cliënten zijn daardoor veel directer, persoonlijker, intensiever.”  

Weinig grenzen 
IamYu is niet alleen een app vóór jongeren, de app is ook mede ontwikkeld dóór jongeren. Vanaf de allereerste aanzet waren ze nauw betrokken en hielden ze het projectteam bij de les. Roy: “We willen voorkomen dat we iets unieks ontwikkelen, maar dat het niet ingezet wordt, omdat er niet naar de gebruikers is geluisterd. Inmiddels is er ook veel interesse van andere zorgorganisaties in iamYu, maar we starten klein. Het moet staan als een huis voordat we de app verder uitrollen.” Harrie: “Ik sta te popelen om met iamYu aan de slag te gaan. Ik heb jongeren gesproken die zeiden: ‘Als dit er was geweest toen ik op de groep woonde, had me dat enorm geholpen’. Ik denk ook dat er weinig grenzen zijn aan het gebruik van de app. Als een cliënt denkt: ‘Dit kan mij helpen’, dan moet hij of zij ’t zeker proberen.”  

Zie voor meer informatie ook www.iamyu.nl 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen