Nieuwe folder voor behandeltraject Nieuwe Perspectieven

07 sep 2021

De folder ‘Samen werken aan de toekomst met Nieuwe Perspectieven’ is vernieuwd. Nieuwe Perspectieven is een behandeltraject voor kwetsbare en zorgmijdende jongeren van 14 tot 18 jaar. De jongeren wonen nog thuis, maar soms ook op zichzelf. Zij hebben meerdere, vaak falende, hulpverleningstrajecten achter de rug. De gezinssituatie is dermate zorgelijk, dat de ontwikkeling van de jongere is verstoord. Daardoor zijn op meerdere gebieden problemen ontstaan. Ouders en hulpverleners zijn de grip op de jongere kwijtgeraakt. 

Behalve bij thuis- of zelfstandig wonende jongeren kan Nieuwe Perspectieven ook worden ingezet bij jongeren die in de open of gesloten jeugdzorg verblijven en binnenkort hun eigen weg gaan. Is er sprake van een maatregel opgelegd door de kinderrechter of van verlengde jeugdzorg, dan kan de behandeling ook na het 18e levensjaar doorgaan. 

Meer weten? Je kunt de nieuwe folder hier inzien

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen