Sluitingsproces De Hoenderloo Groep: lessen voor de toekomst

09 jul 2021

Wat kunnen de partijen die betrokken zijn bij jeugdhulp leren van het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep? Het Verwey-Jonker Instituut deed onafhankelijk onderzoek. Dit levert inzichten en lessen op, die jeugdhulppartijen kunnen benutten bij toekomstige af- en ombouwprocessen (zoals de JeugdzorgPlus en residentiële voorzieningen) en volgende stappen in de transformatie van het zorglandschap. 

Het Verwey-Jonker instituut voerde het onderzoek uit op verzoek van Pluryn en coördinerend jeugdhulpregio Utrecht Stad (mede namens de andere meest betrokken jeugdhulpregio’s). De lessen zijn samengebracht in het rapport ‘Afbouw van residentiële jeugdhulp: Lessen en dilemma’s uit het proces van sluiting van De Hoenderloo Groep’. Het rapport gaat niet in op de voorgeschiedenis en geeft ook geen oordeel. Ook gaat het rapport niet over casuïstiek. 

Pluryn sloot De Hoenderloo Groep in augustus 2020, na een intensief proces. De impact van dat besluit was groot. In de eerste plaats voor jongeren die er zorg kregen en hun ouders. Maar ook voor medewerkers was de periode rond de sluiting en de aanloop daarnaartoe moeilijk. Dat geldt tevens voor betrokken gemeenten en jeugdhulpregio’s en voor Pluryn. De negatieve gevolgen die jongeren, ouders en medewerkers mogelijk van de sluiting hebben ondervonden, betreuren wij. 

Over de betekenis en het proces van de sluiting is maatschappelijk veel discussie geweest. Pluryn en coördinerend jeugdhulpregio Utrecht Stad besloten in het najaar van 2020 om gezamenlijk te reflecteren op het proces van de sluiting. Met als belangrijkste doel: leren voor de toekomst, niet alleen voor de betrokken partijen maar ook voor andere regio’s en zorgaanbieders. De bevindingen staan in dit rapport

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen