Pluryn draagt VSO Eefde en VSO Deventer over aan SOTOG

VSO-Eefde-(1)

22 dec 2021

Pluryn draagt de scholen VSO Eefde en VSO Deventer per 1 januari 2022 over aan SOTOG, Stichting speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland.   

VSO Eefde en VSO Deventer zijn gevestigd op het terrein van de Pluryn-locatie Eefde en aan de Splithofstraat in Deventer. De scholen vallen beide onder de stichting LSG Rentray Onderwijs. Deze stichting blijft bestaan, maar krijgt met de overdracht een ander College van Bestuur en Raad van Toezicht. Voor leerlingen en ouders verandert er niets. Het onderwijsaanbod blijft ongewijzigd. Zij houden dezelfde rechten en plichten als voorheen. Medewerkers blijven in dienst van de stichting, onder dezelfde voorwaarden. Pluryn blijft nauw samenwerken met de scholen. 

In 2020 werd bekend dat Pluryn zich meer wil toeleggen op zijn hoofdtaak: het verlenen van zorg. Dit als onderdeel van het organisatiebrede herstelplan Focus binnen Focus. Om die reden zijn voor de scholen van Pluryn verkenningen uitgevoerd naar verzelfstandiging of overdracht aan een ander bestuur. Dat resulteerde voor VSO Eefde en VSO Deventer in de overdracht van de stichting LSG Rentray Onderwijs aan SOTOG per 1 januari a.s.  

SOTOG biedt onderwijs en begeleiding op maat voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en leerlingen, die ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen ervaren en/of laten zien. Daarnaast is SOTOG er voor leerlingen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele problemen. Onder SOTOG vallen zestien scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Er werken 700 medewerkers binnen de scholen, die gevestigd zijn in Twente en de Achterhoek. Kijk voor meer informatie ook op www.sotog.nl.  

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen