Strategisch beleidsplan 2022-2025: Samen maken we het verschil

12 jul 2022

Na maanden van voorbereidingen presenteert Pluryn vandaag het strategisch beleidsplan 2022-2025: Samen maken we het verschil. De publicatie van het strategisch beleidsplan is een mijlpaal voor Pluryn. In dit plan beschrijven we onze gezamenlijke ambities voor de komende jaren. Naast dat we hard werken aan financieel herstel, is het fijn om ook weer over de inhoud van ons werk te kunnen nadenken. 

Het strategisch beleidsplan beschrijft waarom, hoe en voor wie Pluryn zich inzet. De strategie geeft richting en helpt bij het maken van keuzes in de dagelijkse praktijk. Pluryn wil daarin het goede doen en keuzes maken die aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft, wat de omgeving van ons vraagt en die financieel duurzaam zijn. Samenhang, daadkracht en verbinding zijn daarbij sleutelwoorden. Daarom waren cliënten, naasten, medewerkers en netwerkpartners actief bij de planvorming betrokken.  

Om de ambities uit het plan te kunnen waarmaken, is verandering nodig. Niet in één keer, maar stap voor stap. We streven naar een beweging van binnenuit. Waarbij we soms een stap naar links en soms een stap naar rechts maken. Maar waarbij de blik altijd op de toekomst gericht is. 

Je kunt het Strategisch beleidsplan 2022-2025 hier lezen. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen