Expertise

Pluryn herstelt zich verder, maar 2022 wordt een uitdagend jaar

13 jun 2022

Jaarrekening-2021-(1)Het nettoresultaat van Pluryn over 2021 bedraagt 9,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2021, die vorige week verscheen. Dit resultaat bereikten we vooral dankzij een aantal eenmalige baten, zoals boekwinsten. Zonder deze eenmalige baten is er sprake van een verlies van 1,4 miljoen euro. Dit is weliswaar een verbetering ten opzichte van 2020 (3,5 miljoen euro verlies), maar laat ook zien dat we nog een aantal stappen hebben te maken. Goed nieuws is dat de balans is versterkt: de solvabiliteit steeg van 23% in 2020 naar ongeveer 31% in 2021. De schuld aan de banken daalde van 100 miljoen euro eind 2020 naar 60 miljoen euro eind 2021. 

Ontwikkelingen in 2021 
Belangrijke ontwikkelingen in 2021 waren: 

  • Pluryn kreeg een volledig nieuwe Raad van Bestuur. Daarmee eindigde een periode van interimbestuur. Pluryn heeft nu weer een stabiele basis voor de lange termijn. 
  • Pluryn droeg verschillende scholen over aan gespecialiseerde onderwijsorganisaties. Dat komt naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Pluryn kan zich bovendien beter concentreren op zijn kerntaak: het verlenen van zorg aan mensen met een complexe zorgvraag.  
  • Ook is goede voortgang gemaakt met de verkoop van niet-strategisch vastgoed. Het beheer van het vastgoed is daardoor overzichtelijker en beter bestuurbaar geworden. De verkoopopbrengsten gebruikt Pluryn voor herinvestering in het vastgoed en voor het verlagen van de schuld aan de banken.  
  • Corona legde ook in 2021 een zwaar beslag op alle medewerkers en cliënten. Pluryn is trots op de manier waarop cliënten en medewerkers hiermee omgingen. Ondanks alles ging de zorg door. 
Uitdagingen in 2022 
Ondanks de positieve ontwikkelingen staat de organisatie in 2022 voor een aantal grote uitdagingen. Zo daalt het aantal jongeren dat in de jeugdzorg verblijft al enige tijd. Voor de transformatie Jeugdzorg is dat een goede ontwikkeling is (‘zorg zo thuis mogelijk’). Maar het zorgt ook voor een daling van inkomsten en extra transformatiekosten. De huidige tarieven van gemeenten houden hiermee geen rekening. Pluryn is daarom actief in gesprek met gemeenten de Jeugdautoriteit en VWS om tot hogere tarieven te komen.  
Verder heeft Pluryn net als veel andere zorgorganisaties veel last van de krappe arbeidsmarkt. Dit speelt binnen heel Pluryn, maar het sterkst binnen de gehandicaptenzorg. Vacatures zijn moeilijk in te vullen en veel teams hebben moeite om de roosters rond te krijgen. Daarnaast heeft ook Pluryn te maken met stijgende prijzen van energie, voedingsmiddelen en onderhoud.  
Door al deze ontwikkelingen is het extra belangrijk om kritisch naar onze eigen kosten te blijven kijken. Dat is een belangrijke reden voor een aantal lopende projecten, zoals de aanbesteding van de schoonmaak of het aanbestedingstraject inhuur flexibele schil. Maar iedereen kan hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door de thermostaat een graadje lager te zetten. En mocht je zelf nog goede ideeën hebben voor kostenbesparingen deel deze dan met je leidinggevende. Samen maken we de organisatie sterker. 

Tot slot 
2022 zal dus een uitdagend jaar worden. Tegelijkertijd zien we meer dan 5.800 medewerkers die zich iedere dag voor 100% inzetten voor onze cliënten. En dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Want alleen samen kunnen we de bedoeling van Pluryn realiseren: onze cliënten een goed leven geven. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen