Expertise

Veelbelovend effect van game-based meditatie-therapie

Breathe-and-let-be

02 nov 2022

‘Breathe and let be’: zo luidt de titel van het proefschrift dat Angela Schuurmans afgelopen vrijdag 28 oktober aan de Radboud Universiteit in Nijmegen verdedigd heeft. Het onderzoek dat Angela deed om de doctorstitel te verkrijgen, draagt het stempel van Pluryn. R&D heeft het onderzoek geïnitieerd en cliënten bij Pluryn fungeerden als proefpersoon. Zij volgden game-based meditatie-therapie. Doel daarvan was het effect van deze vorm van behandeling op getraumatiseerde jongeren in residentiële zorg na te gaan.  

De volledige titel van het proefschrift is: ‘Breathe and let be: Improving posttraumatic stress and neurobiological dysregulation with game-based meditation therapy among traumatized adolescents in residential care'. Klik hier om de dissertatie te lezen. De Nederlandse samenvatting begint op pagina 166. Op verzoek geeft Angela in een notendop weer wat het doel van haar onderzoek was en wat de resultaten zijn: 

Verschil in stressreacties

Jongeren in de residentiële zorg zijn vaak blootgesteld aan langdurige traumatische gebeurtenissen. Hun neurobiologische stress-systeem lijkt ontregeld te zijn en deze jongeren laten vaak onder- of overreageren zien bij nieuwe stressoren. Het proefschrift laat zien dat de neurobiologische stressreacties van getraumatiseerde jongeren verschillen met die van een niet-getraumatiseerde controlegroep. Daarnaast is er een validatiestudie uitgevoerd waarbij de nauwkeurigheid en voorspellende waarde van een wearable polsband om hartslagvariabiliteit parameters te meten werd vergeleken met data uit een electrocardiogram (ECG). Tenslotte is er een drietal studies uitgevoerd om de effectiviteit te testen van een game-based meditatie interventie bij getraumatiseerde jongeren in residentiële zorg.

Verbeteringen zichtbaar
Middels een pilotstudie zijn drie game-based interventies onderzocht, waarna de best passende werd geselecteerd voor vervolgonderzoek. Twee effectstudies onderzochten psychopathologische en neurobiologische uitkomsten. Jongeren die de interventie ontvingen, lieten verbeteringen zien in posttraumatische symptomen, stress, angst, depressie en agressie. Ook neurobiologische uitkomstmaten lieten verbeteringen zien bij deze groep jongeren. Samengevat kan geconcludeerd worden dat game-based meditatie-therapie een veelbelovende vorm van behandeling is voor getraumatiseerde jongeren in residentiële zorg. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen