Expertise

Onafhankelijk onderzoek naar misstanden De Glind

25 nov 2022

Pluryn en de Rudolphstichting hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en BE4YOU2 gevraagd om samen met oud-bewoners onderzoek te doen naar hun behoeften en wensen met betrekking tot een onderzoek naar de misstanden in jeugddorp De Glind.  

Om te horen welke thema’s volgens oud-bewoners zinvol zijn om te onderzoeken en welke niet, zijn oud-bewoners die slachtoffer zijn van de misstanden bij De Glind uitgenodigd voor een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, die begin december zal plaatsvinden, zullen de Erasmus Universiteit Rotterdam en BE4YOU2 samen in gesprek gaan met oud-bewoners over wat het doel moet zijn van zo’n onderzoek en wat het moet opleveren. Na deze bijeenkomst zal in samenwerking met oud-bewoners worden gekeken of en hoe het onderzoek verder vorm zal krijgen.    

Dossieronderzoek 
Daarnaast zal een ervaren en onafhankelijk jurist in opdracht van Pluryn dossieronderzoek uitvoeren. Onderzocht wordt of en zo ja welke signalen er bekend waren bij de toenmalig verantwoordelijken van De Glind en welke acties er destijds zijn ondernomen. Ook hier is het doel lessen te trekken uit het verleden. Om de onafhankelijkheid van dit onderzoek extra te borgen, zal het rapport worden aangeboden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen