Expertise

Naar een beter jeugdhulpstelsel met de StroomOP-app

20 jan 2023

Jongeren, ouders en professionals die hun ervaringen met de jeugdhulp willen delen, kunnen dat sinds kort doen met de StroomOP-app. De app vind je in de App store of op Google Play. StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. In een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is, en waar de hulp het liefst thuis geboden wordt. Samen werken we stroomopwaarts aan een lerend jeugdhulpstelsel.  

StroomOP is opgezet om het actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare kinderen’ in praktijk te brengen. De StroomOP Monitor richt zich op het monitoren van de voortgang op de doelen en ontwikkellijnen uit dit actieplan. De monitor is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Risicojeugd en het Trimbos-instituut.     

Zie ook dit persbericht over lancering van de StroomOP-app op de website van Jeugdzorg Nederland. Pluryn was een van de initiatiefnemers voor het realiseren van de app. Voor meer informatie kun je terecht bij senior-onderzoeker Karin Nijhof, knijhof@pluryn.nl.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen