Expertise

Gelderse jeugdhulpregio's slaan handen ineen voor hoogspecialistische jeugdhulp

Foto-wethouders-en-bestuurders-zorgaanbieders

18 jul 2023

56 Gelderse gemeentes, verenigd in 7 jeugdhulpregio's (G7), werken samen met zorgorganisaties, ervaringsdeskundigen en verwijzers aan het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de hoogspecialistische jeugdhulp.  

Mijlpaal in dit proces was de ondertekening van de intentieverklaring door alle betrokken gemeenten. Waarna op 28 juni het ‘Toetredingsdocument voor de essentiële functies’ is gepubliceerd. Het is de start van de procedure die tot gezamenlijke inkoop van hoogspecialistische jeugdhulp in Gelderland moet leiden. Naast het verbeteren van de beschikbaarheid en bereikbaarheid is ook een betere kwaliteit van de zorg, zo dichtbij huis en zo thuis mogelijk, een belangrijk doel van de G7. 

Veel kennis en expertise 
“We zijn trots dat we als zorgaanbieders en wethouders van de G7 het goede gesprek hebben gevoerd over de zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen. De conclusie is dat er heel veel kennis en expertise aanwezig is. Dat moeten we aan elkaar verbinden, om de zorg voor deze groep jeugdigen te verbeteren. De aanwezigen gaan dit samen oppakken! Een kwestie van lange adem, maar wat zetten we mooie stappen om het goede te doen voor jeugd en gezin in Gelderland!", aldus de G7 na afloop van de bijeenkomst. 

Namens Pluryn was bestuurder Mirjam van den Nieuwenhuijzen aanwezig. Ook zij is blij met de brede samenwerking: "Fijn dat 56 gemeenten de intentie hebben uitgesproken om met elkaar vorm en inhoud te geven aan het verbeteren van zorg aan de meest kwetsbare jongeren en hun gezinnen. Wij trekken daarin graag samen met deze gemeenten op, in strategisch partnerschap en vanuit ons perspectief op persoonsgerichte zorg.” 

Hoogspecialistische clusters 
De 7 samenwerkende jeugdhulpregio's willen toegroeien naar een beperkt aantal hoogspecialistisch clusters. Clusters van waaruit alle ondersteuning beschikbaar is, bij hoog complexe jeugdhulphulpvragen. Denk daarbij aan: verblijf met behandeling, expertise ter ondersteuning van satellietlocaties (zoals Onvoorwaardelijk Wonen, gezinshuizen voor jeugdigen met complexe hulpvragen). En ambulante hoogwaardige expertise (‘vliegende brigade’) die andere aanbieders kunnen ondersteunen, zodat een jeugdige niet verplaatst hoeft te worden. 

Deze 'praatplaat' laat in het kort zien waarom de regio's samenwerken, wat ze willen bereiken en hoe ze daar gaan komen. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen