Samenvoeging Cranenburgsestraat zorgt voor nieuw zorgaanbod

24 okt 2023

Samenwerken doen de Cranenburgsestraat 20 en de van Nispenstraat 23 al langer, maar vanaf 1 november dragen beide groepen ook dezelfde naam: de Cranenburgsestraat. De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan de samenvoeging van de groepen, die in Groesbeek altijd al buren van elkaar waren. Zo kreeg de locatie onder andere een opfrisbeurt. 

De nieuwe Cranenburgsestraat biedt plek aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en multi-problematiek. De locatie bestaat uit drie onderdelen, die door medewerkers en bewoners Beneden, Boven en Buren genoemd worden.  

Beneden en Boven, voorheen de Cranenburgsestraat 20, bieden plek aan cliënten met een lage ontwikkelgerichtheid. Zij kunnen er langdurig verblijven en krijgen ondersteuning die gericht is op het behouden van stabiliteit. Vervolgplek Buren – voorheen de van Nispenstraat 23 - biedt ondersteuning aan (vooral jongvolwassen) cliënten die sterk ontwikkelgericht zijn en nog een stap naar zelfstandiger wonen kunnen maken. 

Visie op zorg 
De Cranenburgsestraat streeft naar een zo volwaardig mogelijk bestaan op alle gebieden van het dagelijks leven. Cliënten doen zelf boodschappen in het centrum van Groesbeek en hebben een passende vorm van dagbesteding of werk, waar mogelijk midden in de samenleving. Op de locatie wonen cliënten met een intensieve zorgvraag. Samen kijken we naar wat zij wél kunnen. De begeleiding neemt zo min mogelijk over, alleen wanneer het echt nodig is. De cliënten worden op deze manier gestimuleerd om zelf problemen op te lossen, waarbij de begeleiders bijsturen.  

Vervolgstap Buren biedt veel ruimte voor persoonsgerichte zorg: cliënten kunnen er in een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten stappen maken naar meer zelfstandigheid. Is de stap toch (nog) te groot? Dan is een stapje terug ook weer zo gezet. Dit biedt een unieke mogelijkheid voor cliënten die deze flexibiliteit in begeleiding en ondersteuning nodig hebben. 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen