Evelien Poelen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Evelien-Poelen-op-stoel-LR

27 mei 2024

NIJMEGEN - Evelien Poelen is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar Gepersonaliseerde zorg bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De leerstoel is een samenwerking van Pluryn en de Radboud Universiteit. Pluryn stelt de leerstoel in om specialistische kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen bij de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

In het streven naar de best mogelijke zorg voor de meest kwetsbare doelgroepen, gaat Pluryn nadrukkelijk voor een persoonsgericht aanbod. Zorg en behandeling worden zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op individuele wensen en behoeften van de cliënt, op basis van wetenschappelijke inzichten. “Bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen is sprake van complexe en meervoudige problematiek, zoals het samengaan van agressie en verslaving", vertelt Evelien. “Een passend en effectief zorgaanbod voor deze doelgroep is heel erg afhankelijk van de specifieke persoon. Dat vraagt om maatwerk in de zorg en ook in onderzoek moeten we een gepersonaliseerde aanpak gebruiken om te leren wat werkt voor verschillende cliënten. De leerstoel geeft daaraan een mooie impuls. We kunnen nieuwe specialistische kennis opdoen en delen om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren.” 

De individuele benadering bij het doen van onderzoek is niet nieuw voor Pluryn en leidde onlangs nog tot resultaat, zegt Evelien. “Vers van de pers is een publicatie in BMC Psychiatry van promovendus Daan Hulsmans. Hij voerde een casusstudie uit om inzicht te krijgen in agressief en zelfbeschadigend gedrag van één cliënt, in zorg bij Pluryn. Zij gebruikte 560 dagen een dagboekapp en we analyseerden dagelijkse rapportages van zorgmedewerkers. Dat leverde unieke en bruikbare kennis op over de aard en complexiteit van het moeilijk verstaanbare gedrag, het belang van therapie en het negatieve effect van onvrijwillige zorg, die soms werd ingezet om de cliënt tegen zichzelf te beschermen.” 

Mooie taak
Naast een onderzoeksopdracht wacht Evelien als bijzonder hoogleraar een onderwijstaak. “De komende drie jaar verzorg ik onderwijs voor studenten Pedagogische Wetenschappen, de gedragswetenschappers van de toekomst. De complexe problematiek van mensen met een licht verstandelijke beperking en de specialistische zorg van Pluryn is hen vaak nog niet bekend. Daar hoop ik verandering in te brengen en tegelijk enthousiasme te kweken voor het werken met deze doelgroep”, aldus Evelien.

Hoogspecialistische zorg
Ook Mirjam van den Nieuwenhuijzen, bestuurder bij Pluryn, is warm pleitbezorger voor het bijzonder hoogleraarschap. “Met deze bijzondere leerstoel en nog een tweede in het verschiet op het terrein van jeugdzorg, onderstrepen we onze ambitie om hoogspecialistische zorg te bieden aan cliënten met meervoudige en complexe zorg- en ondersteuningsvragen. De leerstoelen bieden ons de kans om persoonsgerichte zorg te versterken, doordat we wetenschappelijke inzichten integreren in de praktijk. Medewerkers kunnen hierdoor nog meer vorm en inhoud geven aan de lerende en reflecterende praktijk die Pluryn voorstaat.”

Wetenschappelijk erkende interventies
Evelien Poelen is als Senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Kennis & Kwaliteit van Pluryn. De afgelopen jaren hield zij zich onder meer bezig met de onderbouwing van verschillende interventies voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zo zijn Take it Personal! en Take it Personal!+ opgenomen in de databank interventies van Vilans. Beide zijn interventies om problematisch alcoholgebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking te stoppen of te verminderen. Daarnaast was Evelien betrokken bij de - eveneens erkende - wetenschappelijke onderbouwing van Equipe Mont Ventoux; een fietsproject van Pluryn waarbij jongeren met complexe problematiek tijdens trainingen en de daadwerkelijke beklimming van de Mont Ventoux hun eigen kracht leren kennen en bouwen aan zelfvertrouwen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen