Doelgroepen

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Pluryn en Intermetzo.

Karel-Verweij-website
Karel Verweij
Voorzitter Raad van Bestuur


Rob de Jong
Raad van Bestuur


Monique Kavelaars
Raad van Bestuur  

  
Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur

Aansturing directie dienstverlening is een gedeelde taak van de bestuurders. Het Reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de RvB.

Rob de Jong (RvB):
Strategie
Dienstverlening
Bedrijfsvoering

Monique Kavelaars (RvB):
Kwaliteit van Zorg & Innovatie
Strategie
Dienstverlening
 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.
 

De leden zijn:

Dhr. J.J.M. Thielen Voorzitter Remuneratiecommissie
Drs. mevr. U.M. Aalbers Vicevoorzitter Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (vz)
Drs. dhr. G.H.A.M. van Berlo Lid Auditcommissie (vz)
Drs. mevr. J.E. van Popta Lid Auditcommissie
Drs. dhr. A.P.J. Höppener Lid Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. M. den Braber, MSc Lid Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid
Mevr. G. Eerdmans Lid Remuneratiecommissie (vz)
 

Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): www.governancecodezorg.nl  

Deze code is een instrument om de ‘governance’ zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord