Bestuur en toezicht

Pluryn heeft een structuur bestaande uit Raad van Bestuur (RvB) en directie. RvB en het directieteam sturen Pluryn aan. 

Eddy van Doorn

Voorzitter Raad van Bestuur

Annette-72dpi-219

Annette Imhof

Lid Raad van Bestuur

Mirjam van den Nieuwenhuijzen

Mirjam van den Nieuwenhuijzen

Lid Raad van Bestuur

Luc-72dpi-340

Luc Verhoeven

Bestuurssecretaris

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.

Rutger-Koopmans

Drs. R. Koopmans MBA

Voorzitter RvT, Remuneratiecommissie (lid)

Andre-Postema

Drs. A. Postema MSc

Vicevoorzitter RvT, Auditcommissie (lid)

Prof. dr. G.L. Leusink arts MBA

Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid)

Mark-Kramer

Prof. dr. M. Kramer

Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (vz)

Maarten-den-Braber

M.M. den Braber MSc

Lid RvT, Remuneratiecommissie (vz)

Karlijn-Vermeulen

K. Vermeulen MD PhD

Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid), Remuneratiecommissie (lid)

H.A. Dijkstra RA

Lid RvT, Auditcommissie (vz)

Governancecode Zorg

Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2022 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): www.governancecodezorg.nl   Deze code is een instrument om de ‘governance’ zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen. De RvT van Pluryn heeft ook een eigen Toezichtvisie en toezichtkader vastgesteld.