Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Pluryn en Intermetzo. 

Rob de Jong

Rob de Jong

voorzitter Raad van Bestuur

employee photo

Monique Kavelaars

Raad van Bestuur

Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur

Aansturing directie dienstverlening is een gedeelde taak van de bestuurders.

Rob de Jong (voorzitter RvB):

  • Strategie 
  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering 

Monique Kavelaars (lid RvB):

  • Kwaliteit van Zorg & Innovatie 
  • Strategie 
  • Dienstverlening 


Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De leden zijn:

Naam Functie Commissie
Dhr. J.J.M. Thielen Voorzitter Renumeratiecommissie (vz)
Mevr.U.M. Aalbers Lid Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (vz)
Drs. dhr. G.H.A.M. van Berlo  Lid Auditcommissie (vz)
Mevr. Y.S.M. Bieshaar Lid Renumeratiecommissie
Drs. mevr. J.E. van Popta Lid Auditcommissie
Dhr. A.P.J. Höppener Lid Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. M. den Braber Lid Onderzoek en Innovatie


Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).

Deze code is een instrument om de ‘governance’  zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen