Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Pluryn.

Karel-Verweij-website
Karel Verweij
Voorzitter Raad van Bestuur 

RolfdeFolter_340x340
Rolf de Folter
Lid Raad van Bestuur 

Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur

Aansturing directie dienstverlening is een taak van de bestuurder. Het Reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de RvB.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.
 

De leden zijn:

Dhr. drs. R. Koopmans MBA, Voorzitter RvT, Remuneratiecommissie (lid)
Dhr. drs. A.P.J. Höppener, Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid)
Dhr. drs. G.H.A.M. van Berlo, Lid RvT, Auditcommissie (vz)
Mevr. drs. J.E. van Popta, Lid RvT, Auditcommissie (lid), Remuneratiecommissie (lid)
Dhr. M.M. den Braber MSc, Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid), Remuneratiecommissie (vz), Subcommissie Onderwijs (lid)
Dhr. drs. A. Postema MSc, Lid RvT, Auditcommissie (lid), Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (vz), Subcommissie Onderwijs (vz)
Dhr. prof. dr. M.H.H. Kramer, Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid)
 

Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): www.governancecodezorg.nl  

Deze code is een instrument om de ‘governance’ zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen