Doelgroepen

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over Pluryn en Intermetzo. 

Rob de Jong

Rob de Jong

voorzitter Raad van Bestuur

employee photo

Monique Kavelaars

Raad van Bestuur

Portefeuilleverdeling Raad van Bestuur

Aansturing directie dienstverlening is een gedeelde taak van de bestuurders. Het Reglement Raad van Bestuur beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de RvB.

Rob de Jong (voorzitter RvB):

  • Strategie 
  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering 

Monique Kavelaars (lid RvB):

  • Kwaliteit van Zorg & Innovatie 
  • Strategie 
  • Dienstverlening 

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.

De leden zijn:

Naam Functie Commissie
Dhr. J.J.M. Thielen Voorzitter Remuneratiecommissie (vz)
Drs. mevr. U.M. Aalbers Lid Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (vz)
Drs. dhr. G.H.A.M. van Berlo Lid Auditcommissie (vz)
Drs. mevr. J.E. van Popta Lid Auditcommissie
Drs. dhr. A.P.J. Höppener Lid Cie. Zorg, Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. M. den Braber Lid Onderzoek en Innovatie
Mevr. Gerda Eerdmans Lid   

Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ):
www.governancecodezorg.nl

Deze code is een instrument om de ‘governance’  zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord