Bestuur en toezicht

Pluryn heeft een structuur bestaande uit Raad van Bestuur (RvB) en directie. RvB en het directieteam sturen Pluryn aan. De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur, maar houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken bij Pluryn. 

Raad van Bestuur

Eddy van Doorn

Voorzitter Raad van Bestuur
     Annette Imhof

Annette Imhof

Lid Raad van Bestuur
     Mirjam van den Nieuwenhuijzen

Mirjam van den Nieuwenhuijzen

Lid Raad van Bestuur
         

Janneke Braam

Bestuurssecretaris
 

 

   
Hoofdgebouw Pluryn, Industrieweg 50, Nijmegen

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht.

De leden zijn:

  • Dhr. drs. R. Koopmans MBA, Voorzitter RvT, Remuneratiecommissie (lid)
  • Dhr. drs. G.H.A.M. van Berlo, Lid RvT, Auditcommissie (vz)
  • Dhr. M.M. den Braber MSc, Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid), Remuneratiecommissie (vz), Commissie Onderwijs (lid)
  • Dhr. prof. dr. Mark Kramer, Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (vz)
  • Dhr. drs. A. Postema MSc, Vicevoorzitter RvT, Auditcommissie (lid), Commissie Onderwijs (vz)
  • Mevr. K. Vermeulen MD PhD, Lid RvT, Commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (lid), Remuneratiecommissie (lid)
Governancecode Zorg

Governancecode Zorg

Pluryn baseert zich in zijn wijze van besturen en toezicht houden op de Governancecode Zorg die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De code is opgesteld door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ): www.governancecodezorg.nl   Deze code is een instrument om de ‘governance’ zo in te richten dat het bestuur bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van zorginstellingen en aan het maatschappelijk vertrouwen. De RvT van Pluryn heeft ook een eigen Toezichtvisie en toezichtkader vastgesteld.