Clienttevredenheid

Pluryn vindt het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij de kwaliteit van dienstverlening ervaren en wat zij vinden van de manier waarop ze worden bejegend. Dit gebeurt individueel op de woon-, werk-, onderwijs of dagbestedingslocatie, meestal in een rechtstreekse dialoog.
 
Daarnaast zetten we per hoofdlocatie vragenlijsten of andersoortige onderzoeksinstrumenten in. Ook cliënten die ambulante zorg afnemen en mensen die in de maatschappelijke ondernemingen werken, vragen we periodiek naar hun mening. Analyse van alle onderzoeksgegevens leidt waar nodig tot verandering, verbetering en ontwikkeling. We doen dit samen met cliënten en/of hun vertegenwoordigers. Lees meer over Cliënttevredenheidsonderzoek in het Kwaliteitsrapport 2020 op pagina 26-27.
 
De tevredenheidscijfers voor heel 2020 bij cliënten zijn:

  • Volwassen cliënten geven gemiddeld een score van 2.9 (op een 5-punts schaal) voor hun tevredenheid over de zorg.
  • Jeugd scoort gemiddeld een 7 (op een 10-punts schaal) voor tevredenheid.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen