Keurmerken

Pluryn beschikt over de kwaliteitskeurmerken EQUASS en Blik op Werk. Voor de naleving van wet- en regelgeving, kwaliteitskaders en toetsingskaders hebben we documenten opgenomen in het kwaliteitshandboek van Pluryn. Deze documenten krijgen regelmatig een update.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Voor behandelingen in de GGZ werkt Pluryn met het kwaliteitsstatuut GGZ. Wil je dit inzien?

Download kwaliteitsstatuut GGZ.
Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ schreef een speciale versie voor cliënten en hun naasten.

HKZ keurmerk voor JJI

Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad heeft een HKZ-kwaliteitskeurmerk. Het kwaliteitsmanagementsysteem is ISO-gecertificeerd (ISO 9001-2008). Regelingen en protocollen voor het naleven van de wet- en regelgeving en kwaliteits- en toetsingskaders staan in de eigen kwaliteitshandboeken. Deze regelingen en protocollen werken we regelmatig bij.

Keurmerk OBC in perspectief

Pluryn is lid van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra: de VOBC. Op 16 september 2022 heeft de VOBC het keurmerk 'OBC in perspectief' aan Pluryn toegekend.  
De visitatiecommissie constateerde dat Pluryn voldoet aan de kwaliteitscriteria. Het bezoek vond plaats op 31 maart 2022. De lid instellingen van de VOBC beoordelen elkaars kwaliteit iedere 2 jaar. Ze gebruiken hiervoor het kwaliteitskader 'OBC in perspectief'. 

De Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra waarborgt de hoogwaardige kwaliteit van de aangesloten instellingen. Dit wordt vormgegeven via een systeem van onderlinge visitaties door de OBC’s. Zij bezoeken elkaar jaarlijks om, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, te toetsen of een aangesloten instelling voldoet aan de stevige kwaliteitseisen van de VOBC. Indien dit het geval is ontvangt het betreffende OBC een keurmerk dat de kwaliteit waarborgt. Op basis van deze visitaties bepalen de OBC’s jaarlijks gezamenlijke ontwikkelpunten en besluiten zij in welke innovaties wordt geïnvesteerd. Zo wordt gewerkt aan een cyclus van continu verbeteren en van elkaar leren. Het rel="noopener noreferrer" aan de VOBC verbonden Landelijk Kenniscentrum LVB voedt de OBC’s met actuele wetenschappelijke kennis.

VOBC Keurmerk

Cedeo-erkend

Deze is nodig voor het aanvragen van geaccrediteerde opleidingen. Daarnaast is het een indicatie dat het met de kwaliteit van de trainingen goed zit. De Cedeo-erkenning baseert zich op een tevredenheidsonderzoek. 

Jeugd Flexible ACT

Een aantal teams van GezinsFACT beschikt over het keurmerk Jeugd Flexible ACT van het CCAF. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, neemt het CCAF op in zijn openbare keurmerkregister.

Keurmerk MST

Pluryn is in het bezit van het Keurmerk MST. Multisysteem Therapie (MST) is een wereldwijd erkende behandeling. Het is een van de meest effectieve programma’s voor jongeren met gedragsproblemen. Dit blijkt uit onderzoeken. In Nederland is MST erkend in de Database Effectieve Jeugdinterventies en door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). MST heeft een stevig kwaliteitssysteem. Hierdoor voeren alle therapeuten de behandeling wereldwijd uit zoals bedoeld. Het keurmerk garandeert de kwaliteit van alle MST-behandelingen. MST-Nederland/ België is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van alle Nederlandse en Belgische MST-behandelingen. 

EQUASS

REA College bezit het EQUASS kwaliteitskeurmerk. Het EQUASS (European Quality Assurance in Social Services) is ontwikkeld door Europese organisaties van gehandicapten, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Doel is het leveren van optimale service aan alle belanghebbenden.

Blik op Werk

REA College rel="noopener noreferrer" beschikt over het 'Blik op Werk’ keurmerk. Blik op Werk zet zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland een eerlijke kans op werk krijgen. Blik op Werk borgt de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk.

Code Sociale Ondernemingen

BliXem Nijmegen staat in het register Code Sociale Ondernemingen. Deze code is een keurmerk voor sociaal ondernemen. De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan ziet iedereen dat het om een sociale onderneming gaat. Tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering. BliXem is een maatschappelijke onderneming van Pluryn.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen