Cursussen

Keurmerken

Pluryn beschikt over de kwaliteitskeurmerken EQUASS en Blik op Werk. Voor de naleving van wet- en regelgeving, kwaliteitskaders en toetsingskaders hebben we documenten opgenomen in het kwaliteitshandboek van Pluryn. Deze documenten krijgen regelmatig een update.

EQUASS
REA College bezit het EQUASS kwaliteitskeurmerk. Het EQUASS (European Quality Assurance in Social Services) is ontwikkeld door Europese organisaties van gehandicapten, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Doel is het leveren van optimale service aan alle belanghebbenden.

Blik op Werk
REA College beschikt over het  ‘Blik op Werk’ keurmerk. Blik op Werk zet zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland een eerlijke kans op werk krijgen. Blik op Werk borgt de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk. 

Kwaliteitsstatuut GGZ
Pluryn beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ. Wilt u dit inzien, dan kunt u contact opnemen met ons directiesecretariaat.

HKZ keurmerk voor JJI
Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad heeft een HKZ-kwaliteitskeurmerk. Het kwaliteitsmanagementsysteem is ISO-gecertificeerd (ISO 9001-2008). Regelingen en protocollen voor het naleven van de wet- en regelgeving en kwaliteits- en toetsingskaders staan in de eigen kwaliteitshandboeken. Deze regelingen en protocollen werken we regelmatig bij.

Cedeo-erkend
Deze is nodig voor het aanvragen van geaccrediteerde opleidingen. Daarnaast is het een indicatie dat het met de kwaliteit van de trainingen goed zit. De Cedeo-erkenning baseert zich op een tevredenheidsonderzoek. 

Jeugd Flexible ACT
Het GezinsFACT-team De Spechten in Zeist ontving het keurmerk Jeugd Flexible ACT van het CCAF. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams. Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, neemt het CCAF op in zijn openbare keurmerkregister.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen