Keurmerken

Pluryn beschikt over de kwaliteitskeurmerken ISO, EQUASS en Blik op Werk. Voor de naleving van wet- en regelgeving, kwaliteitskaders en toetsingskaders hebben we documenten opgenomen in het kwaliteitshandboek van Pluryn. Deze documenten krijgen regelmatig een update.

ISO 9001:2015
Pluryn is actief in meerdere sectoren en is gericht op verschillende doelgroepen. Het ISO certificaat biedt de ruimte om onze visie te vertalen naar een systeem waarin de diverse doelgroepen zichtbaar worden. ISO 9001:2015 geldt voor heel Pluryn.

EQUASS
REA College en Ambachtsplein bezitten het EQUASS kwaliteitskeurmerk. Het EQUASS (European Quality Assurance in Social Services) is ontwikkeld door Europese organisaties van gehandicapten, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Doel is het leveren van optimale service aan alle belanghebbenden.

Blik op Werk
REA College en Ambachtsplein beschikken over het keurmerk ‘Blik op Werk’. Blik op Werk zet zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland een eerlijke kans op werk krijgen. Blik op Werk borgt de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk. 

Kwaliteitsstatuut GGZ
Pluryn beschikt over een kwaliteitsstatuut GGZ. Wilt u dit inzien, dan kunt u contact opnemen met ons directiesecretariaat.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen