Missie en visie

Missie

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Jongeren en volwassenen met een complexe zorgvraag kunnen bij Pluryn terecht voor specialistische jeugd- en gehandicaptenzorg. Wij helpen hen bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Dit doen we met behandeling en ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

Visie

Pluryn inspireert jongeren en volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Dit op alle gebieden van het dagelijks leven. Hiervoor werken we samen met ouders en verwanten, maatschappelijke partners, overheden en andere zorgorganisaties.

We ondersteunen zoveel mogelijk thuis en in de wijk, of op een terreinlocatie als dat nodig is. Daarbij zorgen wij voor maatwerk: de persoonlijke doelen en zorgvragen zijn leidend. Onze focus ligt op de hele mens. Steeds kijken we naar wat iemand wil en wél kan.

Jongeren en volwassenen houden zoveel mogelijk de regie over het eigen zorgproces. Zodat zij zelf vorm kunnen geven aan hun leven. Want de kracht komt uit de mens zelf. Wij ondersteunen daarbij: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.

Meer weten?
Verstuur een mail

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen