• Home
  • Over Pluryn
  • Organisatie
  • Ondernemingsraad en medezeggenschap cliënten

Ondernemingsraad en Medezeggenschap Cliënten

Organisaties in de Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg met meer dan 34 medewerkers beschikken volgens hun CAO over een Ondernemingsraad voor medewerkers. De inspraak van cliënten is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMO en de Jeugdwet. In cliëntenraden geven zij hun mening over de besluitvorming van hun organisatie.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is een orgaan dat overleg voert met directie en bestuur van Pluryn. Welke spelregels er voor Ondernemingsraden en hun organisatie gelden en waar dat overleg over moet gaan, is terug te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Enkele belangrijke rechten zijn:

  • het Instemmingsrecht. De ondernemer heeft instemming van de Ondernemingsraad nodig bij sociale onderwerpen als het werktijdenbeleid, het arbeidsomstandighedenbeleid, het verzuimbeleid en het opleidingsbeleid.
  • het Adviesrecht geldt voor bedrijfseconomische en organisatorische aangelegenheden, zoals het aangaan van samenwerkingsverbanden, beëindigen van werk van de organisatie en belangrijke investeringen. 
  • het Informatierecht. De WOR bepaalt dat de Ondernemingsraad recht heeft op informatie, zoals financiële informatie, sociale informatie en beloningsverhoudingen.
  • het Initiatiefrecht. De Ondernemingsraad kan eigen beleidsvoorstellen aandragen.

Medezeggenschap cliënten (cliëntenraden) 

De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van cliënten en jongeren. Daarom kunnen zij bij Pluryn meedenken en meepraten over die besluiten. Dit gebeurt in cliënten- of jongerenraden. Voor cliënten die hun mening niet kunnen geven, kunnen verwanten in de raad plaats nemen. In verschillende wetten staat dat cliënten en jongeren medezeggenschap hebben: in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en in de Jeugdwet.

Pluryn heeft een centrale cliëntenraad (CCR). Daarnaast heeft iedere hoofdvestiging van Pluryn een eigen lokale cliënten-, jongeren of verwantenraad. Er zijn op dit moment 17 lokale raden. De lokale raden praten met de leidinggevende van hun vestiging. De leidinggevende vraagt advies over besluiten van Pluryn, maar de raden kunnen ook ongevraagd advies geven. De lokale raden vaardigen vertegenwoordigers af naar de CCR. De CCR overlegt met de Raad van Bestuur en de directeuren.

Informatie en advies 
Meer weten over medezeggenschap bij Pluryn? 
tel. 088 - 779 20 70 
e-mail: medezeggenschapclienten@pluryn.nl

Download jaarverslag 2022

Meer informatie
Wil je meer weten over de medezeggenschap, cliëntenraden en de wet WMCZ 2020? Lees dan hier verder...

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen