SBB Zorginstellingen

De Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) Zorginstellingen is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur. De stichting werkt exclusief voor bewoners van zorginstellingen die hun geld niet zelf kunnen of willen beheren. De cliënt(vertegenwoordiger) draagt via een overeenkomst administratie en beheer op aan SBB Zorginstellingen. Dit gebeurt in de vorm van budgetbeheer of bewindvoering.

Kiest een cliënt voor budgetbeheer, dan betaalt hij/ zij een vergoeding voor verrichte werkzaamheden. Andere opties zijn dat SBB maandelijks verantwoording aflegt aan de cliënt/persoonlijk begeleider óf elk kwartaal aan de wettelijke vertegenwoordiger. Benoemt de kantonrechter SBB Zorginstellingen tot bewindvoerder, dan is periodieke verantwoording verschuldigd aan de kantonrechter.

Meer weten?
Verstuur een mail / bekijk de website SBB

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen