Succesvolle interventies

Werkgever-Pluryn

Hoe behandeling in de praktijk aanslaat, moet blijken uit tussentijdse evaluaties. Belangrijk daarbij is om niet alleen te kijken naar de afname van eventuele problemen, maar juist ook naar de toename van zelfredzaamheid, zelfregie en participatie.

Wij gebruiken het zorgevaluatiemodel om te kijken hoe en waarom bepaalde interventies (ondersteuning en behandeling) aansluiten bij de vragen van individuele en groepen (gelijksoortige) jongeren en (jong)volwassenen. Vervolgens onderzoeken en evalueren we de uitkomsten van onze interventies via Routine Outcome Monitoring (ROM) en Follow-up onderzoek.

Lees hieronder meer over een aantal succesvolle interventies.


Take it personal!

De preventieve interventie ‘Take It Personal!’ is bedoeld om beginnend middelengebruik onder jongeren met een licht verstandelijke beperking te voorkomen of terug te dringen. De interventie richt zich niet zozeer direct op het gebruik van jongeren, maar op het aanleren van vaardigheden om eventuele gevoelens van angst, depressie en sensatie, negatieve gedachten, of impulsieve handelingen te beteugelen. Kortom: beter om te gaan met ‘riskante’ persoonlijkheidskenmerken.


Change your mindset

Jongeren op onze locaties hebben soms (te) weinig vertrouwen in zichzelf en hun ontwikkelmogelijkheden. Hierdoor ontbreekt de motivatie om maximaal resultaat te halen uit het begeleidings- en behandeltraject. Terwijl juist motivatie een belangrijke succesfactor is voor het welslagen van de behandeling. Met de ‘Change Your Mindset’ (CYM) interventie doorbreken we onbewuste negatieve gedachten. We zetten jongeren in hun kracht, leren ze te geloven in hun eigen mogelijkheden. CYM versterkt de eigen kracht en therapeutische band van jongeren. Hierdoor heeft het een positief effect op de behandeluitkomsten van de bestaande zorg.


Jij bent okay

Voor normaal begaafde kinderen van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen bestonden al verschillende interventies. Voor kinderen met een licht verstandelijke beperking nu ook: Jij bent Okay. Jij bent Okay is een (aangepaste) groepsinterventie voor kinderen en een online zelfhulpcursus voor ouders. Doel is het verhogen van het competentiegevoel van kinderen en ouders via het zelf realiseren van steun vanuit het eigen netwerk. Wij onderzoeken onder meer of en hoe Jij bent Okay een positief effect op zowel kinderen als ouders en hun onderlinge relatie.


Leef je in!

Door een cognitieve achterstand hebben jongeren met een licht verstandelijke beperking vaak moeite om sociale informatie te verwerken. Dit zorgt soms voor problemen in de interactie met anderen, wat kan leiden tot uitsluiting, emotionele blokkades en/of gedragsproblemen. ‘Leef je in!’ is een sociale informatieverwerkingstraining voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De training leert jongeren sociale informatie beter en slimmer te verwerken, zodat ze sterker staan.


Op volle kracht

Veel jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen hebben daarnaast vaak ook sociale-, scholings- en systeemproblemen. Onder deze omstandigheden is internaliserende problematiek, zoals depressie en angst, vaak moeilijk te herkennen en dus lastig te behandelen. Het laagdrempelige programma Op Volle Kracht beoogt deze klachten te voorkómen door jongeren anders na te leren denken over wat zij meemaken en hoe zij zich gedragen.


Meer weten?
Verstuur een mail

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen