Digital Health Center brengt vraag en aanbod voor innovatie in de zorg samen

Digital Health Center is het startpunt voor innovatie, de accelerator voor innovatie in de zorg. Hier werken zorginstellingen, bedrijven, kennisinstituten én cliënten samen aan kansrijke eHealth innovaties die het leven aangenamer maken. Samen werken we aan een gezondere, inclusieve samenleving.

Digital Health Center brengt partijen met verschillende achtergronden op professionele wijze bij elkaar. Enerzijds zijn dat zorginstellingen die kansen zien in eHealth, maar het tempo van ontwikkelingen in de digitale markt niet kunnen of willen bijhouden. Anderzijds zijn het bedrijven (startups) die staan te popelen om hun innovatie te testen of te lanceren, maar die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij het betreden van de complexe zorgmarkt.

eHealth tools moeten toegankelijk zijn en aansluiten bij de vraag van de cliënt, de hulpvraag en persoonlijke doelen. Wij zorgen voor inzicht in de toegevoegde waarde van eHealth Tools voor verschillende cliëntgroepen en streven ernaar om een partij van betekenis te vormen voor leveranciers.

MO_DHC_700x440

Op de website www.digitalhealthcenter.nl vind je de volgende online diensten.

Marktscan
De continue marktscan signaleert en filtert innovaties. Een zorginstelling krijgt toegang tot de online scan&scout tool. Dat is een online tool om nieuwe innovaties in een databank te zetten en te vinden.

Living Labs Netwerk

Living Lab is een fysieke plek waar cliënten en medewerkers nieuwe producten testen. Cliënten nemen deel in een Denktank, een arbeidsmatige dagbesteding. Het Living Lab is een echte innovatie aanjager. Het Lab motiveert, inspireert en daagt uit tot co-creatie. Het Digital Health Center ondersteunt in het opzetten van Living Labs binnen zorginstellingen.

Uitleenservice
Het Digital Health Center biedt de volgende diensten aan:
• Toegang tot een online omgeving waarin je als zorginstelling of Living Lab de eHealth tools die er binnen jouw zorginstelling zijn aan medewerkers en cliënten kunt uitlenen.
• Ondersteuning bij de inrichting van deze omgeving.

Digital Health Tool
Voer een hulpvraag in en precies het goede eHealth product komt naar boven. De Digital Health Tool brengt alle kennis en ervaring uit de Living Labs en Uitleenservice samen. De tool verzamelt ook feedback en deelt deze met ontwikkelaars.

Klik hier om naar de website van Digital Health Center te gaan.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen