Digital Health Center

Het Digital Health Center brengt zorg en technologie samen. Met als doel tot meer en snel toepasbare eHealth-oplossingen te komen.

Zorgorganisaties deden de afgelopen jaren op grote schaal ervaring op met eHealth, door te experimenteren en op ontdekkingsreis gaan. Doorontwikkelen en opschalen van eHealth-tools kunnen zorgorganisaties echter niet alleen. Daarvoor is schaalgrootte nodig. Het Digital Health Center bundelt krachten. We zetten alle positieve en negatieve ervaringen van zorgorganisaties om in bruikbare eHealth-tools, voor de juiste cliëntengroep. We gaan met ontwikkelaars in gesprek om helder te maken wat er nodig is, tegen een fair tarief. We gaan innovaties samen met cliënten ontwikkelen en testen. Ontwikkelaars komen op hun beurt bij het Digital Health Center in contact met eindgebruikers.

Het Digital Health Center is een nieuwe maatschappelijke onderneming die zorginstellingen, cliënten, kennisinstituten, bedrijven en startups samenbrengt en daarmee de snelheid en effectiviteit van de innovatie bevordert. Samen werken we aan een gezondere, inclusieve samenleving.

Het Digital Health Center biedt de volgende diensten aan:

Living Lab
Het Living Lab heeft als hoofdtaak de innovatie binnen een organisatie te stimuleren, door te motiveren, inspireren en co-creëren. Het Living Lab draagt zo bij aan een cultuuromslag, die nodig is om het gebruik van nieuwe technologieën binnen de zorginstelling te omarmen. Het Digital Health Center ondersteunt zorgorganisaties bij het opzetten van een eigen Living Lab.
We monitoren nieuwe technologische mogelijkheden in de zorg, inspireren leden en matchen innovaties met de vraag. Het Digital Health Center heeft toegang tot een groot (inter)nationaal innovatienetwerk, waaruit continu innovaties voortkomen. De innovaties worden gescand en we matchen ze met de behoeften, uitdagingen en kansen van de zorgsector.
Ook maakt het Digital Health Center de verbinding tussen nieuwe en bestaande Living Labs/Innovatiecentra. Door kennis en ervaringen op een structurele manier aan elkaar te binden, ontstaat een duurzaam lerend systeem. Dit ‘ecosysteem’ haalt gebruikersdata op, die we kunnen gebruiken voor onderzoek.

Digital Health Tool
De Digital Health Tool is een website met een overzicht van alle getoetste eHealth-producten. Hier zoeken cliënten en medewerkers naar een product dat bij hun hulpvraag past. Aan de productencatalogus kan gebruikersinformatie worden toegevoegd, waardoor cliënten en medewerkers vooraf een betere inschatting kunnen maken of een gevonden innovatie past bij hun wens. Door ervaringen te delen met de betrokken leveranciers, zijn we in staat om de match nog verder te optimaliseren.
Cliënten en medewerkers kunnen eHealth-producten via de Digital Health Tool lenen om de meerwaarde zelf te ervaren. De uitleenservice van het Digital Health Center heeft als doel technologie toegankelijk te maken door drempels te verlagen. Daarnaast achterhalen we de toepasbaarheid van het betreffende product, om het pilot- en experimenteerniveau te overstijgen. In de Digital Health Tool verzamelen we alle ervaringen en kennis die zijn opgedaan tijdens de leen- en gebruiksperiode bij de Living Labs en de Uitleenservice.
Het Digital Health Center beheert een kennisbank waarin alle informatie te vinden is over de toepasbaarheid van eHealth-producten. De kennisbank bevat adviezen voor zorginstellingen om innovaties op te schalen. Daarnaast staat er informatie in, die bedrijven kunnen gebruiken om hun producten te verbeteren.

Klik hier om naar de website van Digital Health Center te gaan.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen