HealthDeal_5126

Health Deal stimuleert inzet eHealth bij overgang 18+

Voor (kwetsbare) jongeren is de overgang van jeugd naar volwassenheid een moeilijke periode. Als zij 18 jaar worden, verwacht de samenleving ineens allerlei volwassen keuzes. Niet alle jongeren zijn hieraan toe. eHealth-technologie kan helpen deze overgang makkelijker te maken. Om het gebruik van eHealth in de regio Nijmegen te bevorderen, sluiten rijksoverheid, Pluryn en ketenpartners een deal: ‘eHealth tools voor kwetsbare jongeren’. Minister Hugo de Jonge van VWS ondertekende deze deal op 13 juni 2018 in Nijmegen. Er zijn vier 'actielijnen': 1) makkelijkere overgang naar volwassenheid;  2) betere uitwisseling info in de zorg; 3) passend werk; 4) snellere reviews van eHealth tools. Iedere actielijn heeft een projectleider die de werkgroep begeleidt, de voortgang bewaakt en de resultaten openbaar maakt.

Nieuws over de Health Deal

HealthDeal_5142

Zinvol uitproberen tools

In mei en juni gaan jongeren tools testen en delen hun ervaringen

Partners Health Deal werken aan smart actieplan

Werkgroepen komen eind 2018 met hun ideeën

Minister, Pluryn en partners ondertekenen Health Deal

Inzet innovatie bij kwetsbare jongeren in regio Nijmegen stimuleren

Maak kennis met de samenwerkende partijen

Vilans

Overgang 18+ soepeler laten verlopen

UT

Onderzoek naar ondersteuning van jongeren met autisme

DHC

Belangrijk dat technologie bij eindgebruiker belandt

Bindkracht10

Tandje bijzetten voor innovatie

GGD

Helpen bij gezond leven en bewegen

Pluryn

Health Deal is heel kansrijk

Jimmys

Omdat de mening van jongeren ertoe doet

Quli

Toenemende zelfstandige rol verwerven met digitale ondersteuning

ROCNijmegen

Samen dit programma tot een succes maken

VraagApp

Snel antwoord op alledaagse vragen

Werkbedrijf

Jongeren hebben veel baat aan samenwerking partners

Actielijn 1: makkelijkere overgang naar 18+

Als jongeren ouder worden dan 18 jaar, krijgen zij te maken met andere wetten en regels. Zij krijgen zelf meer verantwoordelijkheid. Maar sommige jongeren kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken. De overgang mag soepeler verlopen. De deelnemers aan de Health Deal onderzoeken hoe eHealth tools kunnen helpen, zodat jongeren zich nog beter zelf kunnen redden. Verder onderzoeken zij hoe ze deze tools blijvend kunnen inzetten en het gebruik ervan bevorderen. Projectleider is Sanne van der Weegen, s.vanderweegen@vilans.nl.

Actielijn 2: info-overdracht in de zorg verbeteren

Als jongere wil je één keer je verhaal vertellen en dan passende hulp krijgen. Dat bespaart tijd en energie. Zo houden we meer tijd over voor hulpverlening. Met een betere informatie-overdracht ontstaat ook meer duidelijkheid. Ook willen zorgverleners, hulpverleners en instanties graag meer samenwerken. Actielijn 2 brengt alle informatie en betrokken instanties in beeld en onderzoekt welke eHealth tools kunnen helpen. Projectleider is Pluryn en Sascha Honing van Quli is contactpersoon: sascha.honing@quli.nl.

Actielijn 3: Passend werk hebben en houden

Veel jongeren hebben behoefte aan een versoepelde overgang van onderwijs naar passend (betaald) werk. Ze willen meer ondersteuning en coaching op de werkvloer. Actielijn 3 kijkt welke mogelijkheden en welke diensten er zijn. De partijen onderzoeken ook welke bestaande eHealth tools hierbij handig kunnen zijn. En hoe zij deze tools blijvend kunnen gebruiken en verspreiden. Projectleider is Pluryn en Sjoerd Ouwens is contactpersoon: souwens@pluryn.nl.

Actielijn 4: Snellere reviews van eHealth tools

Bij eHealth tools gaat het vaak om maatwerk. Hoe weet je of iets werkt? Een netwerk van onderzoekers en lectoren zal voor actielijn 4 kijken naar snelle en goedkope manieren om deze tools te reviewen. De huidige methode RCT (Randomized Controlled Trial) neemt veel tijd in beslag en is gericht op groepsvergelijkingen. Actielijn 4 zoekt reviews die een alternatief kunnen bieden voor RCT. Projectleider is Marieke van der Schouw, mschouw@pluryn.nl.

 

GKF_5149---kopie

Wie doen mee?

Verschillende partijen die vanuit uiteenlopende invalshoeken meedenken, zijn bij de Health Deal betrokken: het ministerie van VWS, Pluryn, Koraal, Gemeente Nijmegen, Talis, Vilans, GGD Gelderland-Zuid, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Digital Health Center, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC Nijmegen, Kristallis, Tarcisiusschool, Universiteit Twente, VraagApp, Tinybots, Sensara, Quli, Bindkracht 10 en het JongerenNetwerk.

Ook meedoen?
Ook andere organisaties nodigen we uit om tot de Health Deal toe te treden. Via healthdeal@pluryn.nl kun je informatie opvragen of in contact komen met programmaleider Monique Mulders.

Download de Health Deal

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen