Leven in vrijheid

De bewoners van onze locaties krijgen zoveel mogelijk ruimte om zélf richting te geven aan hun leven en handelen. Hun eigen grenzen te ontdekken. Het project Leven in Vrijheid voorziet in deze behoefte.

Concreet betekent dit dat we hun doelen respecteren en stimuleren. Tegelijkertijd is Pluryn met Leven in Vrijheid succesvol bezig om het fixeren, separeren en andere dwangmaatregelen terug te dringen. Onze medewerkers spelen hierin een belangrijke rol. Zij benaderen problemen op een andere manier en kijken nog kritischer en zorgvuldiger naar maatregelen en incidenten.

Meer weten?
Download de folder / bekijk de film

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen