Leven in vrijheid bij Pluryn

Iedereen moet zich vrij en veilig kunnen voelen bij Pluryn. Dat betekent dat cliënten zoveel mogelijk zeggenschap hebben over alle facetten van hun leven. En dat ze kunnen bouwen op verantwoorde zorg, rechtvaardige, heldere regels en afspraken met medewerkers van Pluryn. Onvrijwillige zorg kan daar deel van uitmaken, maar is nooit vanzelfsprekend.

Download folder Leven in Vrijheid

LiV_Justin

Over de Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet Bopz. De Wzd regelt de rechten voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening mét Wlz indicatiebesluit of een verklaring van een arts. De Wzd is cliëntvolgend en kan op meerdere plekken gelden. De wet stelt eisen aan het maken van afspraken over zorg in een zorgplan, ook bij vrijwillige zorg. Het verlenen van zorg vindt plaats op basis van dit zorgplan. De zorg moet zoveel mogelijk aansluiten bij de zorgbehoefte van de cliënt. Het uitgangspunt van de Wzd is vrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan.

LiV_NeeTenzij

Onvrijwillige zorg? Nee, tenzij...

De Wzd beschrijft dat Pluryn alleen de zorg mag verlenen waarmee de cliënt en vertegenwoordiger instemmen. Is die instemming er niet, dan is er sprake van onvrijwillige zorg. Pluryn mag onvrijwillige zorg toepassen, maar alleen als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Dit moet zo kort mogelijk en op de minst ingrijpende manier. De inzet van onvrijwillige zorg is een belangrijk onderwerp voor Pluryn. We zoeken naar vrijwillige alternatieven en passende methodes én willen blijven leren van elkaar. Daarover gaat het programma Leven in Vrijheid. Het is belangrijk om hier samen over te praten: met medewerkers, cliënten en verwanten. Leven in Vrijheid gaat over grote zaken, maar ook over dagelijkse dingen.

Liv_Mobiel

Meer weten over de Wzd?

We maakten een aantal praatplaten om de wet uit te leggen:

Lees meer in onderstaande brochures:

Jongeren en cliënten kunnen voor klachten terecht bij de vertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris.
Op de website dwangindezorg.nl vind je meer informatie, folders en updates van de overheid.

Website dwangindezorg.nl

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen