Routeplanner

Postweg 80
3794 MN De Glind

Omschrijving

Jeugddorp De Glind is een gewoon dorp in de buurt van Barneveld. Hier groeien kinderen op die uit huis geplaatst zijn. Het dorp heeft alles wat je als jongere nodig hebt. Je kunt er wonen in een gezinshuis, naar school gaan en een leerwerktraject volgen.

Naam locatie: aa244 Glind Postweg 80 Virgilius
Adres: Postweg 80
3794 MN De Glind
Doelgroep: Jongeren met multi-problematiek
Aantal bewoners: 12
Groepssamenstelling: Alle groepssamenstellingen
Leeftijd: 0-18
Ondersteuning: Binnen groep Vigilius bieden we wonen, opgroeien, begeleiding en behandeling. We zorgen voor kinderen/ jongeren met complex trauma. We werken aan de weerbaarheid en werken de-escalerend en systeemgericht Daarnaast proberen ze zoveel mogelijk het normale leven nastreven. We onderzoeken regelmatig of afschalen naar zorg/ netwerk- gezinsplaatsingen mogelijk is.
Begeleiding: 24 uurs
Rolstoeltoegankelijk: Nee
news news Woningoverzicht

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen