BehandelcentrumNijmegen4

Behandelcentrum Nijmegen

Ambulante behandeling en diagnostiek voor mensen met complexe zorgvragen in de regio Nijmegen

Voor wie: kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met complexe problemen, hun netwerk en professionals in de regio Nijmegen

Mensen met complexe problemen wonen steeds vaker gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Er zijn soms zorgvragen waarop mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams geen antwoord hebben. Behandelcentrum Nijmegen is er voor die vragen. Voor professionals, mensen met complexe problematiek en hun netwerk. Zij hebben soms specialistische behandeling nodig, maar weten niet hoe zij die kunnen krijgen. Behandelcentrum Nijmegen kan dan helpen.

BehandelcentrumNijmegen3

Samen werken aan problemen

Mensen met complexe problematiek en hun netwerk kunnen bij Behandelcentrum Nijmegen terecht voor diagnostiek en behandeling. Ook beantwoordt het behandelcentrum zorgvragen van professionals. Wonen cliënten bij Pluryn, op een terreinlocatie of in een wijk in de regio Nijmegen? Ook dan kunnen zij bij ons terecht voor individuele therapieën.
Behandelcentrum Nijmegen helpt het netwerk en cliënten om zich samen beter te redden. Hierdoor hebben zij minder ondersteuning nodig. Het netwerk weet beter hoe het moet handelen.

BehandelcentrumNijmegen1

Zorg zo dicht mogelijk bij huis

Je krijgt de behandeling of diagnostiek zo dicht mogelijk bij jou in de buurt. Behandelcentrum Nijmegen werkt met deskundigen uit de regio Nijmegen: (GZ)-psychologen, orthopedagogen, gedragskundigen, ambulant hulpverleners, vaktherapeuten, psychiaters en Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Er zijn meer manieren van behandeling: individuele therapie, zoals cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, speltherapie, EMDR, maar ook groepstherapie, relatietherapie of systeemtherapie. Ook FACT-LVB 18+, IOG, naschoolse dagbehandeling en een Hersenz behandeling behoren tot de mogelijkheden.

Voor behandelingen in de GGZ werkt Pluryn met het kwaliteitsstatuut GGZ. Wil je dit inzien? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van Pluryn.

BehandelcentrumNijmegen2

Aanmelden

Wil je iemand aanmelden bij Behandelcentrum Nijmegen? Aanmelden kan met het aanmeldformulier of via de contactgegevens onderaan deze pagina:

  • als de cliënt in een gemeente binnen de regio Nijmegen woont
  • en een verstandelijke of lichamelijk beperking heeft. 

Wie betaalt wat?

De Jeugdwet of de Wlz betaalt voor de diagnostiek en behandeling. Soms komt het geld van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Is dat zo bij jou? Vraag dan je verzekeraar of er een eigen bijdrage of eigen risico geldt. Als er voor FACT-LVB 18+ geen Wlz-indicatie is, is er naast Zvw-behandeling ook WMO-begeleiding nodig. Onze zorgmakelaar kan je helpen bij het aanvragen.

DOWNLOAD AANMELDFORMULIER

Zorg         Regio Nijmegen Wachttijd Screening Wachttijd Behandeling
 Jeugd GGZ
Ambulant         Jeugd individuele therapie    4  8
Ambulant          Jeugd diagnostiek    4  8
 Volwassenen  S-GGZ
Ambulant         Volwassenen individuele therapie  4  10
Ambulant         Volwassenen diagnostiek  4  10
Ambulant    Volwassenen  FACT-LVB 18+  0  4

De wachttijden GGZ staan hierboven weergegeven in het aantal weken. 

Zijn er wachttijden?

Behandelcentrum Nijmegen behandelt consultatie en adviesvragen binnen 2 werkdagen. Voor individuele behandeling of diagnostiek zijn er wachttijden. Deze staan hiernaast in weken.

De wachttijd hangt samen met de vorm van financiering van de behandeling: Jeugdwet, Zvw of Wlz. Met de zorgverzekeraars (Zvw) is afgesproken:

  • je krijgt een eerste gesprek (screening) binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder
  • uiterlijk 10 weken na de screening vindt een intake gesprek plaats, waarna de behandeling kan starten.

Dit zijn de maximale wachttijden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken dit samen af. Het toekennen van Wlz-financiering kan 6 weken duren. Hierdoor is de wachttijd bij Behandelcentrum Nijmegen ook langer.

Locaties

Behandelcentrum Nijmegen
Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen, tel. 088 - 779 36 50, behandelcentrumnijmegen@pluryn.nl 

FACT LVB 18+ 
Jacobslaan 337, Nijmegen, tel. 088 - 779 50 01, lvbfactnijmegen@pluryn.nl.

IOG behandeling
Jacobslaan 337, Nijmegen, tel. 088 – 779 52 04.

Dagbehandeling jongeren
Hatertseweg 574 en 574a, Nijmegen, tel. 024 - 355 04 97.

Hersenz behandeling
Wijkcentrum de Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, Nijmegen,  tel. 088 - 779 30 20, nah-centrum@pluryn.nl.

Individuele diagnostiek en behandeling
Industrieweg 50, Nijmegen, tel. 088 – 779 36 50

AVG-poli
Gerard van Swietenlaan 3 (terrein Radboudumc Nijmegen), Nijmegen, tel. 088 - 779 50 02, info@avgpraktijknijmegen.nl

Meer informatie en contact

Wil je meer weten? Of heb je vragen? Je kunt Behandelcentrum Nijmegen bereiken op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Behandelcentrum Nijmegen
Industrieweg 50
6541 TW Nijmegen
Tel. 088 - 779 36 50
E-mail: behandelcentrumnijmegen@pluryn.nl 

FOLDER DOWNLOADEN    AANMELDFORMULIER

 

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen