BehandelcentrumNijmegen4

Behandelcentrum Nijmegen

Therapie en diagnostiek voor mensen met complexe zorgvragen in de regio Nijmegen

Voor wie: kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met complexe problemen, hun netwerk en professionals in de regio Nijmegen

Mensen met complexe problemen wonen steeds vaker gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Er zijn soms zorgvragen waarop mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams geen antwoord hebben. Behandelcentrum Nijmegen is er voor die vragen. Voor professionals, mensen met complexe problematiek en hun netwerk. Zij hebben soms specialistische behandeling nodig, maar weten niet hoe zij die kunnen krijgen. Behandelcentrum Nijmegen kan dan helpen.

Samen werken aan problemen

Mensen met complexe problematiek en hun netwerk kunnen bij Behandelcentrum Nijmegen terecht voor therapie en diagnostiek. Ook beantwoordt het behandelcentrum zorgvragen van professionals. Wonen cliënten bij Pluryn, op een terreinlocatie of in een wijk in de regio Nijmegen? Ook dan kunnen zij bij ons terecht.
Behandelcentrum Nijmegen helpt het netwerk en cliënten om zich samen beter te redden. Hierdoor hebben zij minder ondersteuning nodig. Het netwerk weet beter hoe het moet handelen.

BehandelcentrumNijmegen3
BehandelcentrumNijmegen1

Zorg zo dicht mogelijk bij huis

Je krijgt de behandeling of diagnostiek zo dicht mogelijk bij jou in de buurt. Behandelcentrum Nijmegen werkt met deskundigen uit de regio Nijmegen: (GZ)-psychologen, orthopedagogen, gedragskundigen, vaktherapeuten, psychiaters en Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Er zijn meer manieren van behandeling: individuele therapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, speltherapie, EMDR, groepstherapie, relatietherapie of systeemtherapie. Maar ook een FACT-LVB 18+, IOG, dagbehandeling en een Hersenz behandeling horen tot de mogelijkheden.

Voor behandelingen in de GGZ werkt Pluryn met het kwaliteitsstatuut GGZ. Wil je dit inzien? Neem dan contact op met het directiesecretariaat van Pluryn.

Aanmelden

Wil je therapie en/of diagnostiek aanvragen bij Behandelcentrum Nijmegen? Dat kan via onderstaand aanmeldformulier.

Wie betaalt wat?
Aanmelden kan alleen als de cliënt in een gemeente binnen de regio Nijmegen woont en een verstandelijke of lichamelijk beperking heeft. De Jeugdwet of de Wlz betaalt voor de diagnostiek en behandeling. Soms komt het geld van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als er voor FACT-LVB 18+ geen Wlz-indicatie is, is er naast Zvw-behandeling ook WMO-begeleiding nodig. Onze zorgmakelaar kan je helpen bij het aanvragen.

Aanmeldformulier

BehandelcentrumNijmegen2

Zorg         Regio Nijmegen Wachttijd Screening Wachttijd Behandeling
 Jeugd GGZ
Ambulant         Jeugd behandeling    4  8
Ambulant          Jeugd diagnostiek    4  8
 Volwassenen  S-GGZ
Ambulant          Volwassenen  behandeling  4  10
Ambulant         Volwassenen diagnostiek  4  10
Ambulant     Volwassenen  FACT-LVB 18+  0  0

De wachttijden GGZ staan hierboven weergegeven in het aantal weken. Ze gelden voor de periode tot en met 29 februari 2020.

Zijn er wachttijden?

Behandelcentrum Nijmegen behandelt consultatie en adviesvragen binnen 2 werkdagen. Voor diagnostiek of therapie zijn er wachttijden. Deze staan hiernaast in weken.

De wachttijd hangt samen met de vorm van financiering van de behandeling: Jeugdwet, Zvw of Wlz. Met de zorgverzekeraars (Zvw) is afgesproken:

  • je krijgt een intake gesprek (screening) binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder
  • de behandeling start binnen 10 weken vanaf deze intake.

Dit zijn de maximale wachttijden. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken dit samen af. Het toekennen van Wlz-financiering kan 6 weken duren. Hierdoor is de wachttijd bij Behandelcentrum Nijmegen ook langer.

Locaties

FACT LVB 18+ 
Industrieweg 50, Nijmegen, tel. 088 - 779 50 01, lvbfactnijmegen@pluryn.nl.

IOG behandeling
Jacobslaan 337, Nijmegen, tel. 088 – 779 52 04.

Dagbehandeling jongeren
Hatertseweg 574 en 574a, Nijmegen, tel. 024 - 355 04 97.

Hersenz behandeling
Wijkcentrum de Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272, Nijmegen,  tel. 088 - 779 30 20, nah-centrum@pluryn.nl.

AVG-poli
Gerard van Swietenlaan 3 (terrein Radboudumc Nijmegen), Nijmegen, tel. 088 - 779 50 20, info@avgpraktijknijmegen.nl

Meer informatie en contact

Wil je meer weten? Of heb je vragen? Je kunt Behandelcentrum Nijmegen bereiken op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur via:

Tel. 088 - 779 36 50
E-mail: behandelcentrumnijmegen@pluryn.nl


Folder downloaden

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen