Doelgroepen

Pluryn Behandelcentrum Nijmegen

Steeds vaker wonen kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met complexe problemen gewoon thuis, in de wijk. Dat gaat niet altijd vanzelf. Het kan zorgvragen oproepen, waarop mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams soms geen antwoord hebben. Het Pluryn Behandelcentrum Nijmegen is er voor vragen van professionals en van mensen met complexe problematiek en hun netwerk in de regio Nijmegen. Zij hebben soms behoefte aan specialistische behandeling, maar hebben daar geen rechtstreekse toegang toe. Het Pluryn Behandelcentrum Nijmegen kan dan helpen.

Samen werken aan jouw problemen
Het Pluryn Behandelcentrum Nijmegen biedt therapie en diagnostiek aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met complexe problematiek en hun netwerk, woonachtig in de regio Nijmegen. Ook beantwoordt het behandelcentrum zorgvragen van professionals. Woont de cliënt bij Pluryn, op een terreinlocatie of in een wijk in de regio Nijmegen? Ook dan kan hij of zij terecht bij het behandelcentrum.
Door inzet van de specifieke expertise van het Behandelcentrum Nijmegen neemt de samenredzaamheid van het netwerk toe en neemt de behoefte aan ondersteuning af. Het gevoel van handelingsverlegenheid van het netwerk vermindert.

Zorg zo dicht mogelijk bij jou thuis
Diagnostiek en/of behandeling vindt zo dicht mogelijk bij de persoon plaats. We werken met deskundigen uit de regio Nijmegen: (GZ)-psychologen, orthopedagogen, gedragskundigen, vaktherapeuten, psychiaters en Artsen Verstandelijk Gehandicapten. De behandelmogelijkheden zijn uiteenlopend: individuele therapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, speltherapie, EMDR, groepstherapie, relatietherapie of systeemtherapie.

Aanmelden
Aanvragen van therapie en/of diagnostiek bij het Behandelcentrum Nijmegen kan via onderstaand aanmeldformulier. Aanmelden kan alleen als de cliënt in een gemeente binnen de regio Nijmegen woont.

Aanmeldformulier

Consultatie en adviesvragen worden binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Voor diagnostiek of therapie hebben we wachttijden. De wachttijden worden weergegeven in het aantal weken voor de periode tot en met 31 december 2019.

 Zorg   Regio Nijmegen   Wachttijd screening  Wachttijd behandeling
 Ambulant  Jeugd behandeling  4  8
 Ambulant   Jeugd diagnostiek  4  8
 Ambulant  Volwassenen behandeling  4  10
 Ambulant  Volwassenen diagnostiek  4  10

 

 

 


De wachttijd hangt samen met de vorm van financiering van de behandeling (Jeugdwet, Zvw of Wlz). Met de zorgverzekeraars (Zvw) is afgesproken dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek (screening) krijgt en dat binnen 10 weken vanaf deze intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Behandeling in de Wlz wordt eerst beoordeeld door het CIZ. Dat heeft momenteel een wachttijd tot 6 weken voor het wel/niet toekennen van de financiering, waardoor de wachttijd bij Behandelcentrum Nijmegen ook langer is.

In het kader van behandelingen in de GGZ beschikt Pluryn over een kwaliteitsstatuut GGZ. Wilt u dit inzien, dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat van Pluryn

Contactgegevens
Het Pluryn Behandelcentrum Nijmegen is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur via:

Tel. 088-779 36 50
E-mail: behandelcentrumnijmegen@pluryn.nl


Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen

Pluryn maakt gebruik van essentiële cookies, cookies ter verbetering van de website en social media en reclame cookies om u optimaal van dienst te zijn.
Als u hiermee akkoord gaat, kunt u gewoon verder gaan. Hier kunt u indien gewenst uw cookie-instellingen aanpassen.

Akkoord