Coronavirus - Zorg gaat door

CoronaZorg aan jongeren en volwassen cliënten van Pluryn moet doorgaan. Pluryn doet daar alles aan. Een crisisteam volgt alle landelijke richtlijnen van het RIVM, de GGD en de brancheorganisaties. Pluryn maakt dan zijn eigen beleid. Waar nodig neemt het crisisteam extra maatregelen. Alle maatregelen zijn bedoeld om jongeren, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, COVID-19.

Bezoek en verlof 
Pluryn sloot alle locaties en huizen voor bezoek van ouders en familie. Maar uitzonderingen bleven in overleg mogelijk. Lees hier de aangepaste bezoekregels voor jongeren en de bezoekregels voor volwassenen. Jongeren en volwassen cliënten gaan tijdelijk niet meer op verlof of uit logeren.

Zorg thuis en in de wijk gaat door
Ambulante begeleiding en behandeling gaan door. Wel zullen ambulant medewerkers voorafgaand aan een huisbezoek telefonisch contact opnemen met de cliënt of het gezin. Op basis van dit gesprek bepalen zij of ze langskomen of dat de behandeling of begeleiding via telefoon of beeldbellen plaatsvindt. Medewerkers van de poliklinieken ondersteunen via beeldbellen of in een gesprek met 1,5 meter afstand.

Aanmeldingen en plaatsingen
Pluryn neemt nieuwe volwassen cliënten in overleg op. Ook nieuwe jongeren kunnen we in overleg plaatsen. Aanmeldingen gaan gewoon door.

Scholen gesloten 
De scholen van Pluryn zijn in navolging van de landelijke maatregelen minimaal tot 28 april gesloten. Zij bieden waar mogelijk vervangende lesstof aan op de woongroepen of alternatieve programma’s aan thuiswonende leerlingen.

Horeca en activiteitencentra gesloten
De activiteitencentra, horeca-gerelateerde maatschappelijke ondernemingen en leerwerkcentra zijn tijdelijk dicht. De activiteitencentra op de terreinlocaties blijven waar mogelijk open. 

Hygiënemaatregelen
We vragen iedereen bij Pluryn zich goed aan de hygiëneregels te houden.

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van een ander
 • Was je handen goed
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga niet naar plekken waar veel mensen zijn
 • Reis zo weinig mogelijk met bus of trein
Richtlijnen voor medewerkers
 • Blijf pas thuis als je last hebt van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten in combinatie met koorts.
 • Kun je voor je werk goed thuis werken? Kies daar dan voor, in overleg met je leidinggevende.
 • Doe je werk zo veel mogelijk op je eigen werkplek. Reis zo weinig mogelijk van locatie naar locatie. Reis niet naar het buitenland.
 • Heb je vergaderingen of bijeenkomsten? Gebruik alternatieven, zoals Teams. Vermijd plekken met veel mensen.

Corona servicedesk
Pluryn heeft een corona servicedesk ingericht voor medewerkers. Medewerkers kunnen hier een (vermoeden van) besmetting melden. Ook kunnen ze terecht met vragen. Niet-medewerkers kunnen met vragen terecht bij communicatie@pluryn.nl of hun contactpersoon bij Pluryn.

Hieronder vind je meer informatie voor cliënten, ouders, medewerkers, gemeenten en leveranciers. 

Corona_afstand_2meter_770x440

Informatie voor jongeren en volwassen cliënten

nies-in-elleboog

Informatie voor ouders en verzorgers

handen-wassen

Informatie voor medewerkers

tissues

Informatie voor gemeenten

handen-schudden

Informatie voor leveranciers

Tips en informatie over Corona