Cursussen

Coronavirus - Zorg gaat door

Corona

Nieuwe maatregelen Pluryn vanaf 28 november 2021

De besmettingen met het coronavirus lopen flink op in Nederland. Het kabinet kondigde nieuwe maatregelen aan. Deze gingen in op zondag 28 november. Doel is het aantal coronabesmettingen terug te dringen. En om verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De basisregels blijven gelden.

Nieuw: bezoek aan Pluryn 
De regeling voor bezoek is aangepast door de strengere coronamaatregelen.

 • Een jongere/ cliënt mag maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen. Kinderen t/m 12 jaar tellen daarbij niet mee.
 • Bezoekers aan Pluryn krijgen het advies: doe vooraf een zelftest.
 • Bezoek draagt een mondkapje bij binnenkomst, bij loopbewegingen en bij vertrek. 
 • Cliënten en bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

Nieuw: mondkapjes

 • Draag een mondkapje bij Pluryn in gebouwen waar een coronacheck (coronatoegangsbewijs) niet verplicht is.
 • Kunnen vrijwilligers en medewerkers geen 1,5 meter afstand houden van de cliënt? Dan dragen zij een chirurgisch mondkapje, type IIR. 
 • Bij dagbesteding draagt iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje bij: binnenkomst, loopbewegingen en vertrek 

Nieuw: Boosterprik voor cliënten 18+
De minister van VWS start sneller met de boostercampagne. Dat is een derde Coronaprik. Wat betekent dat voor Pluryn? Bewoners van volwassenenlocaties ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de boosterprik. De medische dienst vaccineert bewoners die onder hun verantwoording vallen. De GGD vaccineert bewoners die onder verantwoording van de huisarts in de wijk vallen. 

Basisregels
Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. 

 • Ben je positief getest en heb je corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Werk thuis als dat kan.

Afstand houden bij Pluryn: voor medewerkers onderling 
De 1,5 meter afstand is weer onderdeel van de basisregels. Ook medewerkers van Pluryn weer zoveel mogelijk afstand van elkaar. Op groepen en op kantoor. Medewerkers op de groep hoeven geen afstand te houden van cliënten, maar wel van elkaar. De 1,5 meter afstand geldt niet voor: 

 • Cliënten die tot 1 huishouden horen: een woongroep is 1 huishouden.
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling. 
 • Contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders. 
 • Mensen met contactberoepen.  

Corona Servicedesk
Pluryn heeft een corona servicedesk ingericht voor medewerkers. Medewerkers kunnen hier een (vermoeden van) besmetting melden. Ook kunnen ze terecht met vragen. Niet-medewerkers kunnen met vragen terecht bij communicatie@pluryn.nl of hun contactpersoon bij Pluryn.