Coronavirus - Zorg gaat door

Corona

Update: 18 juni

Zorg aan jongeren en volwassen cliënten van Pluryn moet doorgaan. Pluryn doet daar alles aan. Een crisisteam volgt alle landelijke richtlijnen van het RIVM, de GGD en de brancheorganisaties. Pluryn maakt dan zijn eigen beleid. Iedere locatie kan daarbij zijn afwegingen maken. Waar nodig neemt het crisisteam extra maatregelen. Alle maatregelen zijn bedoeld om jongeren, cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, COVID-19.

Maatregelen voor jongeren versoepeld 
Kinderen in de leeftijd van de basisschool gaan vanaf 11 mei weer naar school. Speciaal onderwijs is voor deze groep volledig open. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan 1 juni open. Docenten krijgen hetzelfde corona-testbeleid als zorgmedewerkers. Ook kinderdagcentra en dagopvangcentra zijn onder voorwaarden weer geopend.

Jongeren en volwassen cliënten krijgen ook weer ruimte om te sporten en naar buiten te gaan. Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen moeten wel 1,5 meter afstand houden van elkaar. Tenzij ze in dezelfde groep wonen. Lees hier meer over de voorwaarden voor naar buiten gaan.

Bezoek en verlof 
Pluryn versoepelt de regels voor bezoek en verlof. Jongeren t/m 18 jaar mogen sinds zaterdag 23 mei weer op verlof gaan. Vanaf 13 juni mogen alle gezonde cliënten weer op verlof. Lees hier de aangepaste bezoek- en verlofregels voor jongeren en de bezoek- en verlofregels voor volwassenen.  

Geen kamp in het buitenland
De zomervakantie komt eraan. Veel locaties organiseren zomerkampen in de vrije weken. We mogen kampen dit jaar helaas niet in het buitenland houden. Dus ook niet in de Ardennen bijvoorbeeld. Waarom? Omdat we bij een plotselinge uitbraak van Corona, niet terug kunnen naar Nederland. 

Mondkapjes

Vanaf 1 juni is het dragen van mondkapjes in het OV verplicht. Cliënten bij Pluryn die alleen met openbaar vervoer naar hun dagbesteding kunnen reizen, kunnen mondkapjes aanvragen bij hun persoonlijk begeleider. Download de leaflet Mondkapjes in het OV.

Zorg thuis en in de wijk gaat door
Ambulante begeleiding en behandeling gaan door. Wel zullen ambulant medewerkers voor huisbezoek telefonisch contact opnemen met de cliënt of het gezin. Na dit gesprek bepalen zij of ze langskomen. Of dat de behandeling of begeleiding via telefoon of beeldbellen gaat. De poliklinieken en locaties voor dagbehandeling kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd vanaf 11 mei weer op locatie ontvangen.

Aanmeldingen en plaatsingen
Pluryn neemt nieuwe volwassen cliënten in overleg op. Ook nieuwe jongeren plaatsen we. Aanmeldingen gaan gewoon door.

Activiteitencentra en dagbesteding
De activiteitencentra en plekken voor arbeidsmatige dagbesteding kunnen vanaf 11 mei onder voorwaarden weer open. Dit gebeurt stap voor stap. De horeca tak van de maatschappelijke ondernemingen blijft nog zeker tot 1 juni dicht. 

Hygiënemaatregelen
We vragen iedereen bij Pluryn zich goed aan de hygiëneregels te houden.

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van een ander
 • Was je handen goed
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Ga niet naar plekken waar veel mensen zijn
 • Reis zo weinig mogelijk met bus of trein
Richtlijnen voor medewerkers
 • Blijf pas thuis als je last hebt van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten in combinatie met koorts.
 • Kun je voor je werk goed thuis werken? Kies daar dan voor, in overleg met je leidinggevende.
 • Doe je werk zo veel mogelijk op je eigen werkplek. Reis zo weinig mogelijk van locatie naar locatie. Reis niet naar het buitenland.
 • Heb je vergaderingen of bijeenkomsten? Gebruik alternatieven, zoals Teams. Vermijd plekken met veel mensen.

Corona servicedesk
Pluryn heeft een corona servicedesk ingericht voor medewerkers. Medewerkers kunnen hier een (vermoeden van) besmetting melden. Ook kunnen ze terecht met vragen. Niet-medewerkers kunnen met vragen terecht bij communicatie@pluryn.nl of hun contactpersoon bij Pluryn.

Hieronder vind je meer informatie voor cliënten, ouders, medewerkers, gemeenten en leveranciers. 

Corona_afstand_2meter_770x440

Informatie voor jongeren en volwassen cliënten

nies-in-elleboog

Informatie voor ouders en verzorgers

handen-wassen

Informatie voor medewerkers

tissues

Informatie voor gemeenten

handen-schudden

Informatie voor leveranciers

1_Corona_Blok-Tip-vd-week_375236px

Tips en informatie over Corona