Bezoek- en verlofregels jongeren

Bezoek op jeugdlocaties kan onder voorwaarden plaats vinden. Het management en hoofd behandeling maken per locatie een eigen afweging. Sommige jongeren behoren tot een grotere risicogroep dan andere. Op locaties met hoger risico is bezoek soms niet mogelijk. 

Per groep kan de situatie anders zijn. Bel daarom vooraf met de contactpersoon op de locatie.

Verlof voor jongeren t/m 18 jaar

Jongeren tot en met 18 jaar kunnen vanaf 23 mei weer op verlof, maar wel onder voorwaarden, zoals ook thuis handen wassen en buiten 1,5 meter afstand bewaren.

Kinderdagcentra/ dagopvang voor middelbare schoolleeftijd
Kinderdagcentra kunnen weer opvang bieden aan kinderen. Voorwaarden:

  • Kinderen blijven bij voorkeur in hun eigen groep met vaste medewerkers. Medewerkers doen activiteiten met alleen kinderen uit de eigen groep. Ook bij het buiten spelen. En als zij andere ruimten gebruiken.
  • Kinderen met klachten blijven thuis. Zij kunnen na 24 uur een Corona-test krijgen. Is de test negatief, dus niet besmet? Dan mogen zij weer komen.
  • Kijk naar alternatieven voor logeren. Is alleen dagopvang/ dagbesteding mogelijk? Is een dag school mogelijk? Is een pedagogisch medewerker aan huis mogelijk?
  • Ouders verzorgen bij voorkeur zelf het vervoer. Zeker voor kinderen ouder dan 12 jaar.

Samen naar buiten gaan
Jongeren die niet ziek zijn, kunnen onder voorwaarden weer naar buiten. Met naar buiten gaan, bedoelen we bijvoorbeeld iemand bezoeken, een boodschap doen, een rondje lopen, naar de kapper en sporten of activiteiten zoals scouting. Het blijft maatwerk per jongere.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen