Corona_afstand_2meter_770x440

Informatie voor leveranciers van Pluryn

Het Corona-virus houdt Nederland in zijn greep. Maar de zorg aan cliënten moet doorgaan. Pluryn doet daar in deze periode alles aan. We treffen strenge voorzorgsmaatregelen. Vooral op locaties waar kwetsbare cliënten wonen. Maar ook op andere locaties doen we er alles aan om besmettingen te voorkomen.

 

Terug naar het overzicht

handen-schudden

Hoe kunnen leveranciers helpen?

Leveranciers van Pluryn hebben een belangrijke rol. Help ons het virus buiten de deur te houden. Neem voor het bezoek aan een van onze locaties altijd contact op met de leidinggevende op die locatie. Informeer daarbij naar de voorzorgsmaatregelen die u moet treffen. En vraag naar de richtlijnen op de locatie zelf.

Het dragen van een mondkapje is bij alle locaties van Pluryn verplicht. Neem bij bezoek dus altijd een mondkapje mee.   

handen-wassen

Technische zaken: wanneer strikt noodzakelijk

Locaties die in quarantaine of isolatie zijn, mag u niet bezoeken. Is bezoek toch dringend nodig, bijvoorbeeld vanwege een reparatie die niet kan wachten? Dan draagt de u als bezoeker dezelfde beschermende materialen als de medewerkers op de groep.  

Vragen? Neem hiervoor contact op met het Bedrijfsbureau, tel. 088 - 779 50 82, of e-mail bedrijfsbureau@pluryn.nl.

nies-in-elleboog

Crisisteam Pluryn

Pluryn formeerde een crisisteam direct na het uitbreken van het Corona-virus. Dit team staat onder leiding van bestuurder Rolf de Folter. Het crisisteam kijkt wat hulpverlenende instanties melden en adviseren: de veiligheidsregio’s, het RIVM en de GGD. Er is ook contact met het ministerie van VWS en de brancheorganisaties. Pluryn kent een uitgebreid crisismanagementplan. Verder beschikt Pluryn over protocollen voor bijvoorbeeld quarantaine en persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben het Plurynbeleid voor het Corona-virus nu doorvertaald naar elke locatie.
tissues

Meer weten?

Bovenstaande afspraken en inzichten zijn van dit moment. Het crisisteam volgt de ontwikkelingen per dag. Het kan besluiten beleid of maatregelen aan te passen.

Met vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of bij de afdeling communicatie van Pluryn.