Informatie voor leveranciers van Pluryn

Het Corona-virus houdt Nederland in zijn greep. Maar de zorg aan cliënten moet doorgaan. Pluryn doet daar in deze periode alles aan. We treffen strenge voorzorgsmaatregelen. Vooral op locaties waar kwetsbare cliënten wonen. Maar ook op andere locaties doen we er alles aan om besmettingen te voorkomen.

 

Terug naar het overzicht

Corona_afstand_2meter_770x440
handen-schudden

Hoe kunnen leveranciers helpen?

Leveranciers van Pluryn hebben een belangrijke rol. Help ons het virus buiten de deur te houden. Neem voor het bezoek aan een van onze locaties altijd contact op met het contactpersoon op die locatie. Informeer daarbij naar de voorzorgsmaatregelen die u moet treffen. En vraag naar de richtlijnen op de locatie zelf.

Technische zaken: wanneer strikt noodzakelijk

Voor onze technische leveranciers geldt: u kunt tijdelijk niet terecht op onze locaties. Tenzij uw hulp strikt noodzakelijk is. Daarnaast zijn er de wettelijk verplichte werkzaamheden, zoals:

  • temperatuurmetingen voor legionella
  • testen van de brandmeldinstallaties

Deze kunnen in overleg gewoon doorgaan. Neem hiervoor contact op met het Bedrijfsbureau, tel. 088 - 779 50 82, of e-mail bedrijfsbureau@pluryn.nl.

handen-wassen
nies-in-elleboog

Crisisteam Pluryn

Pluryn formeerde een crisisteam direct na het uitbreken van het Corona-virus. Dit team staat onder leiding van bestuurder Jos Buijs. Het crisisteam kijkt wat hulpverlenende instanties melden en adviseren: de veiligheidsregio’s, het RIVM en de GGD. Er is ook contact met het ministerie van VWS en de brancheorganisaties. Pluryn kent een uitgebreid crisismanagementplan. Verder beschikt Pluryn over protocollen voor bijvoorbeeld quarantaine en persoonlijke beschermingsmiddelen. We hebben het Plurynbeleid voor het Corona-virus nu doorvertaald naar elke locatie.

Meer weten?

Bovenstaande afspraken en inzichten zijn van dit moment. Het crisisteam volgt de ontwikkelingen per dag. Het kan besluiten beleid of maatregelen aan te passen.

Met vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of bij de afdeling communicatie van Pluryn.
tissues