9_Corona_Blok-Contact-met-elkaar_375236px

Tips voor (ambulant) begeleiders en behandelaars

De Corona-crisis vraagt van behandelaren, poliklinieken en (ambulant) begeleiders een andere invulling van hun werk. Je bent zo gewend dicht bij de cliënt te zijn. En nu moeten we dezelfde goede zorg leveren. Dichtbij de cliënt, maar dan fysiek op afstand. We merkten een grote behoefte aan kennisdeling. Graag willen we met deze laagdrempelige pagina daarin voorzien.

Meer interessante links

Het Coronavirus heeft een enorme impact op ieders leven. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking zijn het onzekere tijden waarin zij lange tijd geen bezoek mochten ontvangen en niet naar school, werk of dagbesteding konden. Hoewel verschillende maatregelen worden versoepeld of zelfs opgeheven, lijkt een terugkeer naar ‘normaal’ op korte termijn niet reëel. 

Om mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking te ondersteunen in deze tijd die angst en onzekerheid kan oproepen, heeft de Universiteit van Glasgow een aantal zelfhulpboekjes geactualiseerd en opnieuw gepubliceerd. Vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) hebben we deze boekjes (met toestemming) vertaald naar het Nederlands. 

De boekjes behandelen, naast een algemeen inleidend boekje, de volgende thema’s: 

  • angst voor het Coronavirus; 
  • somber zijn; 
  • het (ver)krijgen van een goede nachtrust;
  • hulp bij het oplossen van  problemen;
  • en hulp om actief te zijn en je fijner voelen.

 

Download de boekjes

Speciaal voor bewoners en medewerkers in de zorg heeft de Academie voor Zelfstandigheid een gratis 8-wekelijks Ontwikkelingsgericht Dagbestedingsprogramma ontworpen. Een programma dat je online samen kunt doen. Leuk en leerzaam, elke dag!

Gratis aanmelden

Ondersteun cliënten zo veel mogelijk op een 'outreachende' manier. Benader hen pro-actief. Neem wat vaker contact met hen op. Houd zo een vinger aan de pols. Dit kan natuurlijk zowel telefonisch als via beeldbellen, mailen of appen/ chatten.

Pluryn kiest voor MDO beeldbellen. Deze app beschermt de privacy goed.

De Academische Werkplaatsen aangesloten bij de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen hebben onderstaande kennisvraag beantwoord. Een overzicht van alle kennisvragen is te vinden op de website van de Associatie. 
 

Kennisvraag

Kunnen jullie een eenvoudig instrumentje ontwikkelen om de kwaliteit van leven in de woning in kaart te brengen? (in de huidige situatie van het Corona-virus). 
 
 

Antwoord

Verschillende wetenschappelijk onderzoekers en zorgprofessionals ontwikkelden een nieuw instrument. Deze eerste versie is een visueel aantrekkelijke zelfrapportagelijst voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking.  
 
De cliënt kan het instrument individueel of samen met een begeleider invullen. Advies aan begeleiders: ga na de afname het gesprek aan over eventuele zorgen, gevoelens en beperkingen in de zelfstandigheid van de persoon. 

 

Download het instrument hier

Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voor begeleiders een wegwijzer corona gemaakt. Veel professionals zijn op zoek naar betrouwbare informatie over corona in de gehandicaptenzorg. Ons eigen beleid en informatievoorziening is leidend. Deze wegwijzer is hierop een aanvulling. Het geeft aanvullend inzicht in de meest gestelde vragen en verwijst naar goede bronnen met antwoorden. Een deel van de bronnen is ook vanuit Pluryn al gedeeld. De wegwijzer gaat o.a. in op de thema’s spanning, angst of agressie bij de cliënt, familie betrekken en ondersteunen, zorgen voor jezelf en zorg op afstand.

Download Wegwijzer Corona

Let extra op kinderen in mogelijk onveilige situaties. De kinderombudsvrouw heeft opgeroepen om deze kinderen zoveel mogelijk toch naar school en de opvang te laten gaan. Zoek dus contact met scholen en kinderdagverblijven over deze kinderen en bespreek de mogelijkheden.

Probeer waar mogelijk het netwerk en de buurt betrekken. Er zijn ouders die weinig steun hebben. Indien ouders openstaan voor vrijwilligers dan zijn er zeker initiatieven waarop een beroep gedaan kan worden, zoals: 

www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp

of www.nietalleen.nl

Je helpt cliënten omgaan met hun emoties met de Happie App van Pluryn. Cliënten herkennen hun stemmingen beter. De begeleider krijgt inzicht in deze stemmingen en kan hierop reageren. De begeleider vertelt hoe je de stemming omzet naar iets positiefs:

Download de HappieApp

Pluryn collega Inge Oomen schreef een mooie tekst. Hierin roept ze iedereen op om 'je werk leuker te spelen'. Ze doet een beroep op ieders creativiteit. Bedenk activiteiten die jou als begeleider en cliënten bij blijven.

Lees het artikel

Veel jongeren voelen zich in deze tijd alleen en een beetje down. Op de website Stay Up staan positieve, vriendelijke en inspirerende plaatjes. Elke jongere kan zelf een plaatje en korte tekst toevoegen. Stay Connected zorgt ervoor dat jongeren nieuwe mensen ontmoeten. Waarmee ze elke dag even contact hebben en lol maken.

Stay Up

Tips voor beeldbellen tijdens begeleiding en behandeling: 
Zorg dat er bij zowel jou als behandelaar als bij de cliënt weinig afleiding is in het scherm. Je kunt de achtergrond vervagen.
Maak voor meer privacy gebruik van een headset en/of oortjes. Dit geeft tevens vaak een betere geluidskwaliteit. 
Geef aan dat jij geen opname maakt en dat je ook verwacht dat er geen opnamen worden gemaakt. Wil jij of de cliënt wel iets opnemen, vraag dan toestemming en leg dit vast in het dossier.
 
Kennisplein Gehandicaptensector over zorg op afstand

Tips voor het omgaan met de psychologische effecten bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme van de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus in Nederland.

Download de pdf

Hoe verleen je zo goed mogelijk zorg op afstand? Veel leden van de VGCT hebben behoefte aan tips en ervaringen van collega’s. VGCT maakte een overzicht van goede voorbeelden en handige tips uit de ggz.

Zorg verlenen op afstand - Hoe doe je dat?

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Whatsapp

Zorg aanvragen