Cleanteam Breng

Uw partner voor participatiebanen

Pluryn helpt werkgevers graag met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO), participatie en social return. Wij ontwikkelden trajecten waarmee bedrijven meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst kunnen nemen. Ieder traject vullen we in overleg met de werkgever en de potentiële medewerker in. Een coach bewaakt de voortgang. Door onze kennis van MVO, subsidies, wet- en regelgeving kunnen we u werk uit handen nemen. Kortom, Pluryn is uw one-stop-shop voor MVO.

Meer weten?
Stuur een mail naar PlurynWerkt

Korte video over voordelen van PlurynWerkt

Bovenstaand filmpje zet kort alle voordelen van Pluryn op een rijtje...

De voordelen voor werkgevers op een rij

 • Samenwerken op basis van concrete resultaatafspraken
 • Dienstverlening op maat
 • Uitgebreide mogelijkheden voor matching, leren, werken en begeleiden
 • Integrale aanpak gericht op duurzame plaatsing
 • Full-service concept (one-stop-shop)
 • Kennis van wet- en regelgeving en subsidies
 • Kennis van MVO, participatiewet en social return
 • Aantoonbaar en snel resultaat

De juiste match

Onze ervaring leert dat ieder mens anders is, met zijn eigen geschiedenis, mogelijkheden, ambities en talenten. Daarom ontwikkelden wij verschillende trajecten voor werkparticipatie. Ieder traject bestaat uit enkele stappen die we in overleg met de werkgever en de potentiële medewerker invullen. De matching van kandidaten is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het gaat er om dat u kandidaten kan plaatsen die ook geschikt zijn voor het werk.

banenquotum

Banenquotum en social return

Op 31 maart 2015 stemde de Eerste Kamer in met de wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten. De werkgevers en overheid moeten volgens deze wet extra banen creëren voor mensen met beperkingen. Daarnaast spreken overheden en bedrijven bij aanbestedingen en contracten steeds vaker af dat ze langdurig werklozen of gehandicapten aan een baan, stage of leerwerkplek helpen. Dit heet 'social return'. Het Rijk past dit principe al enkele jaren toe bij aanbestedingen boven de € 250.000. Heeft u als werkgever ondersteuning nodig bij het vinden van goede kandidaten? Neem dan contact op met Pluryn.

Praktische oplossingen

Pluryn stelt samen met de cliënt en opdrachtgever een individueel trajectplan op. Ieder trajectplan bestaat uit een of meer modules op het gebied van oriënteren, leren en werken. Hieronder staat een overzicht met de meest gebruikte modules.

 • Beroeps- en praktijkonderwijs
 • Cursussen en trainingen
 • Jobcoaching
 • Trajecten voor werken met en zonder begeleiding

Resultaat staat voorop

Het gaat niet om wat wij doen, maar om wat wij samen met u bereiken. Wij werken dan ook graag samen op basis van concrete resultaatafspraken. Uw bedrijfsdoelen en een optimale duurzame plaatsing van medewerkers met een arbeidshandicap zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 
Wij kunnen u onder andere helpen met: advies, matching, aangepaste werkplekken, trainingen en opleidingen, jobcoaching en begeleiding.

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen