Wil je supervisor worden? Volg de cursus bij Pluryn

Wil je supervisor worden?

Volg de cursus van Pluryn

De cursus Supervisoren is voor postmaster opgeleide gedragswetenschappers. Je leert supervisie geven aan (collega) gedragswetenschappers. Supervisie is een begeleidingsvorm voor het reflecteren op de eigen beroepsuitoefening. De doelstelling is autonoom blijven leren tijdens het uitoefenen van het beroep. Supervisie heeft een centrale plaats in postmasteropleidingen en herregistratietrajecten van gedragswetenschappers. Lees hieronder verder voor meer informatie, of:

DOWNLOAD DE FOLDER

Ben je een postmaster opgeleide gedragswetenschapper? Dan kun je de cursus Supervisoren volgen

Voor wie is de cursus?

Ben je postmasteropgeleide gedragswetenschapper OG/ GZ/ PT*? En voldoe je aan de toelatingscriteria voor werk- en begeleidingservaring? Dan kun je supervisie geven aan (collega) gedragswetenschappers die in opleiding zijn tot Orthopedagoog Generalist/ GZ psycholoog. En ook aan gedragswetenschappers die bezig zijn met herregistratie SKJ en werken in een orthopedagogische context. 

* GZ = Gezondheidszorg (psycholoog), OG = Orthopedagoog Generalist, PT = psychotherapeut

AANMELDFORMULIER

De cursus wisselt steeds af tussen theorie en praktijk

Meer over de cursusinhoud

De cursus doorloopt het hele supervisieproces. Je geeft supervisie aan een casus. De cursus wisselt steeds af tussen theorie en hulpmiddelen. Vervolgens ga je ook concreet met elkaar oefenen. De cursist geeft parallel aan de cursus zelf supervisie aan minimaal één gedragswetenschapper van de omschreven doelgroep. Dat kan ook in de vorm van een triadische supervisie met twee supervisanten.
De cursus besteedt uitgebreid aandacht aan de krachten en competenties van de supervisor in opleiding, maar ook aan de persoonlijke leerdoelen. 

DOWNLOAD DE FOLDER

Je superviseert elkaar onder begeleiding van een docent

Hoe ziet je programma eruit?

 Dag 1  - Supervisiekunde, supervisieproces, contracteren, fasering en hulpmiddelen
- Oplossingsgerichte supervisie 
 Dag 2  - Leerinterventies 
- Overdracht – tegenoverdracht
- Parallelprocessen in supervisie
 Dagdelen
 3 en 4
- Socialisatie en leerthema’s
- Kernkwaliteiten 
- Communicatiepatronen in supervisie
 Dag 5 - Werken volgens richtlijnen, casus begeleiden
- Diversiteit en culturele sensitiviteit bevorderen 
- Beoordeling en afronding supervisie
- Tussenevaluatie op eigen leerproces als supervisor

Supervisie over supervisie: elkaar onder begeleiding van docent superviseren

Je volgt de cursus via ZOOM, behalve de eerste dag. Die vindt face-to-face plaats in de regio Nijmegen.

Wanneer starten de cursussen?

Je volgt de cursus online via ZOOM, behalve de eerste dag. Die vindt face-to-face plaats in de regio Nijmegen. We plannen de supervisie over supervisie in overleg met de deelnemers en voeren deze deels online deels face-to-face uit.  

Cursusdata 2022 - VOL

Cursusdata 2023
Binnenkort verschijnt hier meer informatie over de nieuwe cursusdata. De cursus zal naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2023 gegeven worden. Heb je interesse, vul dan alvast het aanmeldformulier in of neem contact op met Geertje van Heugten (gheugten@pluryn.nl  06-512 779 46).

AANMELDFORMULIER

NVO en NIP erkennen de cursus voor opname in hun supervisorenbestand

Welke toelatingseisen zijn er voor de cursus?

  • Je bent NVO Orthopedagoog-Generalist, NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog of GZ-psycholoog
  • Je bent minimaal 2 jaar als zodanig geregistreerd
  • Je hebt ervaring met begeleiden van professionals met accent op het individueel leerproces: supervisie, stage- of werkbegeleiding
  • Je geeft tijdens de cursus supervisie aan tenminste 1 gedragswetenschapper.

Aanvullend voor Orthopedagoog Generalist voor NVO-registratie
Doe je mee aan de cursus voor je NVO-registratie als supervisor? Dan dien je te voldoen aan de volgende NVO-voorwaarden:

  • Je staat geregistreerd als Orthopedagoog Generalist
  • Je beschikt over minimaal 3000 uur werkervaring over de afgelopen 5 jaar. Orthopedagogische werkervaring kan ook meetellen.
NVO en NIP erkennen de cursus voor opname in hun supervisorenbestand

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de cursus Supervisoren kun je terecht bij: 

Kosten  
€ 1675  (exclusief handboeken). We heffen geen BTW (CRKBO)  

Accreditatie 
De cursus is geaccrediteerd voor herregistratie OG/K&J voor 26.5 punt en kwaliteitsregister NVP 24 punten. Daarnaast erkennen NVO en NIP de cursus voor opname in hun supervisorenbestand. Lees hier de Algemene voorwaarden van Pluryn.

DOWNLOAD DE FOLDER

Het klantenbureau helpt je graag

bij het aanvragen van ondersteuning en zorg

Telefoon

Mail

Chat

Whatsapp

Zorg aanvragen